Articles Posted by the Author:

 • Silviu Wexler, evreul stahanovist din Parlamentul României

  Silviu Wexler, evreul stahanovist din Parlamentul României

  Bunul simț la evrei. Legislatura 1992-96 a fost prima în care s-a aplicat noua Constituție, astfel că în Camera Deputaților s-a constituit atunci pentru prima oară „grupul minorităților”. M-am mirat să constat că din grupul acestora lipsea reprezentantul minorității evreiești. Având ocazia, l-am întrebat pe Nicolae Cajal, marele lider evreu, cum se explică această absență. Am primit un răspuns memorabil: „Am considerat că sunt deja prea mulți evrei printre parlamentarii partidelor politice!” În următoarea legislatură, evreii l-au trimis în Parlament pe Dorel Dorian, scriitor valabil, om de cultură, de dialog. Când eu am protestat că se atribuie prea ușor cetățenia românească la zeci, la sute de mii de evrei, Dorel Dorian nu s-a făcut că nu aude nimic, ci mi-a răspuns printr-un text în „România liberă”, susținând că evreii care au plecat din Româniua înainte de 1990 nu au renunțat la cetățenia română, pe care acum, după 1990, o recapătă în deplină legalitate!… Nu stau lucrurile chiar așa, dar ce vreau să spun este că Dorel Dorian, ca și Nicolae Cajal, făceau parte dintr-o autentică elită evreiască din România, oameni oameni, care elită, în anii care s-au scurs după 1990, s-a subțiat mereu. Ca și elita românească, așa cum aceasta reușește să-și trimită reprezentanți în Parlament, de o calitate mereu mai precară. În primele legislaturi au făcut onoare Parlamentului României o mulțime de academicieni, profesori universitari, medici, scriitori, ingineri, juriști, oameni cu o experiență profesională cunoscută și apreciată. Niciun doctor plagiator!… Calitatea umană și profesională a parlamentarilor români a intrat însă într-un declin constant, ușor de constatat la orice comparație între parlamentarii legislaturilor care s-au succedat. Cei de azi se află – toată lumea este de acord, la nivelul cel mai scăzut. Lipsa de bun simț la evrei. Am mai spus-o de câteva ori, comunitatea evreiască, prin liderii afișați în public, împărtășește soarta întregii societăți românești. Noi, românii, ne-am pricopsit cu lideri precum Traian Băsescu și Johannis, Valeriu Zgonea sau Gabriel Oprea, alții mai buni nu ne-am priceput să-i promovăm. Evreii ne-au ținut hangul și s-au ilustrat în văzul lumii cu lideri ca Aurel Vainer, Alexandru Florian sau Radu Ioanid. Alți evrei mai de Doamne, ajută!, nu mai sunt?! Ar fi trist să fie așa!… Dar, slavă Domnului, ca și-n cazul românilor, și printre evrei se află o majoritate de persoane și personalități mult mai reprezentative nu numai pentru evreii din România, dar și pentru specia om, atât de dezonorată prin membrii Parlamentului României!… Jalea mare este că această constatare se poate face și la nivelul Parlamentului European cel de la Bruxelles!… Azi, în actualul parlament, evreii au un nou reprezentant, fost consiler al deputatului Aurel Vainer, pomenit mai sus ca, repet, lider care face de rușine comunitatea evreiască. Țuțărul său se numește SILVIU VEXLER. Vorba ceea: capra sare masa, iar iada sare casa!… Silviu acesta al lui Aurel Vainer (in foto) s-a dovedit mult mai sârguincios și mai eficient decât maestrul său. Se pare că este chiar cel mai prolific parlamentar în materie de inițiativă legislativă. În nici doi ani de prestație parlamentară a depășit toate recordurile. Nu i le-am numărat decât acum, în ultimele luni, când a dat cu bâta-n baltă de mai multe ori. Ultima oară cu un proiect de lege care combate cu asprime anti-semitismul, chipurile. Proiectul a trecut de Senat și a mers la Camera Deputaților, cameră decizională. Este evidentă graba Parlamentului de a bifa și această lege. În graba lor însă, parlamentarii români nu au mai citit textul legii! Ori l-au citit totuși, dar nu i-a deranjat textul care numai mostră de stil și limbaj juridic nu poate fi considerat. Un text juridic agramat! Culmea incompatibilității cu literatura legislativă – proiectul acestui Vexler propune chiar și cuvinte inventate de autor, inexistente în limba română, cea consemnată în dicționare consacrate, ca DEX. Varianta de pe internet a Dex-ului nu dă nici un comentariu la cuvîntul NEEVREI, care apare la Vexler, de mai multe ori, se pare. Oricum, apare în text cu oarece greutate. Ce să însemne acest cuvînt, care te duce cu mintea la EVREI. Așa cum am perechea OM – NEOM, am putea deduce și perechea EVREI – NEEVREI. Are nevoie limba română de acest cuvînt? De mirare ar fi să acceptăm acest cuvînt, alături de care nu avem însă NEROMÂN, sau NERUS, NEBULGAR. La ce ne-ar trebui acest NEEVREU?! Ce caută într-un text legislativ românesc acest cuvînt inexistent în limba română? În limba română nu există, dar există în limba ebraică, în idiș, de asemenea, probabil. Nu știu dacă există și în ivrit – ebraica modernă. Dar cu siguranță există în limba folosită în textele ebraice vechi noțiunea de NE-EVREU. În textele respective se zice GOI, pluralul GOIM. În ultimii ani, în textele românești consacrate lumii vechi ebraice apare ca atare, GOI sau GOIM, pluralul GOIMI, ca un împrumut direct din ebraică. De aici recomandarea către numitul Vexler: să fi folosit cuvîntul GOIMI în locul creației sale NEEVREI. Limba română nu are nevoie de cuvîntul NEEVREI, așa cum nu are nevoie de cuvîntul NEROMÂN sau NERUS! Existența în mentalui ebraic antic, tradițional, a conceptului GOI, GOIM, adică a noțiunii de NE-EVREU, a fost pe bună dreptate interpretată ca dovada unei xenofobii atroce la nivel mental comunitar evreiesc, ca o dovadă a unei mentalități tribale exclusiviste, rasiste, șovine. Existența acestui concept în limba vechilor evrei a fost pe bună dreptate judecată cu asprime de comentatorii lumii evreiești. Este în mod evident un concept care nu onorează mentalul evreiesc, psihia iudaică. Pentru evreii vechi, tradiționaliști, omenirea se împarte în EVREI și NEEVREI… La fel și pentru deputatul român Silviu Vexler, populația României, la care se referă textul de lege propus de individ, se împarte în EVREI și NEEVREI!… Ce ești dumneata, stimate cetitor, pentru legislatorul Vexler! Dumneata ești un NEEVREU! Te definești prin raportare la numitul Vexler. Ești sau nu evreu, ca dînsul! Restul nu contează! Nu contează ce ești! Contează că nu ești evreu! Trist, tare trist!… Prin textul propus, acest Vexler, deși și-a românizat scrierea numelui, dovedește cu nu și-a românizat și mentalitatea. Gândește mai departe în spiritul Talmudului, unde conceptul de NEEVREU este un concept esențial, legat de mesajul rasist și șovin al Talmudului, mesaj anti-creștin, anti-arian. Acest mesaj răzbate și din textul legii propuse de deputatul evreu Silviu Vexler, un mesaj subtil, ireprimabil pentru autor, probabil. Fără să vrea, acest Vexler se dă de gol. Nimeni nu poate sări peste umbra sa, spune o vorbă din bătrâni! …Deci nu-i reproșez lui Vexler mentalitatea talmudică de care nu se poate elibera! Păcat că nu-și dă seama singur! Este prizonierul inconștient al unei mentalități degradante arhaice, pe care mulți evrei nu reușesc să o depășească. Iată-l! Nici măcar reprezentantul lor în Parlamentul României!… E de tot rîsul și cuvîntul URĂ, ajuns concept juridic în textul închipuitului legislator… Dar mă opresc aici, ca să-m rămână timp și pentru alte inițiative legislative ale ipochimenului. Cea mai recentă, de care am aflat deunăzi, constă în „Instituirea Zilei limbii și teatrului idiș – o recunoaștere a contribuției evreilor la dezvoltarea României și a culturii românești”! Eu cunosc destul de bine acest subiect – contribuția evreilor la dezvoltarea României și a culturii românești. Ca și contribuția altor minoritari, sași, maghiari, țigani, așa cum și românii, ca minoritari în alte țări, și-au adus contribuția la dezvoltarea culturii țărilor respective. Dar nu m-am gândit nicio clipă că existența teatrului idiș ar fi avut aceată contribuție, în beneficiul românilor. Ci pe mulți evrei, oameni serioși, cu greutate, nu …deputați, i-am auzit vorbind cu recunoștință despre sprijinul dat de români pentru înființarea și funcționarea teatrului idiș, pentru prezervarea în acest fel a identității etnice evreiești. Chiar și guvernarea legionară a sprijinit material existența acestui teatru la București, într-o vreme când toată Europa asculta de legile antisemite de sorginte nazistă. Un evreu serios nu poate aborda acest subiect fără să-și arate recunoșința față de Radu Gyr și ceilalți români, față de români în general, dat fiind că în toată lumea asta împânzită de evrei numai pe teritoriul guvernat de români a funcționat fără întrerupere până azi un teatru în limba idiș! Mă îndoiesc că existența acestui teatru reprezintă o contribuție a evreilor la bla, bla, bla… Este mai degrabă invers: o contribuție românească la cultura evreiască, la păstrarea limbii idiș! A limbii naționale, în definitiv! E drept, student fiind, am aflat de influența limbii idiș asupra limbii române. E vorba de argoul românesc, de varianta de limbă română vorbită de infractori, de lumea interlopă românească. În vocabularul acestora, precum și în argoul internațional, există mai multe cuvinte din idiș, din graiul vorbit de intrlopii evrei, semn că numărul acestora a fost, o vreme, deosebit de mare. Gangsterismul american se știe bine că a fost inventat de vorbitori de idiș. Informația aceasta ne-a prezentat-o la curs profesorul Alexandru Graur! (sic!) Numai că limba idiș nu s-a păstrat, ci a fost abandonată chiar de evrei, de establishmentul evreiesc. Mulți nici nu recunosc că a existat această limbă idiș ca limbă propriu zisă, ci ca dialect corupt al limbii germane. Nu a avut atributele a ceea ce se cheamă o limbă națională. De aceea au și părăsit-o evreii fără prea mari regrete. A institui în lumea românească o ZI A LIMBII IDIȘ este o absurditate, un non sens. Nu mi-ar fi trecut prin cap că se poate inventa a asemenea sărbătoare în calendarul românesc! Faptul că evreiii vreme de secole au vorbit idișul, idiom fără nicio legătură cu vechea ebraică, ridică mari și insurmontabile probleme de identitate etnică pentru evrei, pentru evreitatea evreilor kazari. Atent discutată, chestiunea idișului îi pune într-o mare dificultate pe evrei. Acest Silviu Vexler e atât de nerod că nu-și dă seama că face un deserviciu ambelor „părți” cu inițiativa sa de nimeni așteptată, dorită?! Cum de a găsit o unanimitate de parlamentari năuci care să ia în serios o asemenea prostie, ba s-o mai și aprobe?! Cât de jos a ajuns nivelul intelectual al Parlamentului nostru?!… …Am mai spus-o: evreii sunt cotați ca oameni deștepți, informați, preocupați să identifice interesul evreiesc în orice împrejurare. Dar când se ivește printre ei un nerod, un închipuit dedicat interesului iudaic, prostiile sale întrec ravagiile pe care proștii …ne-evrei le fac printre noi, goimii! Proștii noștri, ai neevreilor, sunt mai buni, mai deștepți, mai acceptabili decât proștii lor, ai evreilor! Măcar au măsură, stau în banca lor! Nu ca nerodul care prilejuiește aceste considerente, desigur anti-semite, vor zice alți nerozi! …Tot relativ de curând s-a luat decizia de a se ridica un monument în amintirea evreilor din România care s-au jertfit în Primul Război Mondial. Decizie păguboasă, care dovedește ignoranța crasă a celor care au inițiat-o! Printre ei va fi fiind și Vexler al nostru. Sunt aproape sigur! Căci o asemenea inițiativă mai înainte de orice amintește cunoscătorilor în materie de istorie faptul că mult mai pregnantă a fost în conștiința publică comportarea lașă, jalnică a tinerilor evrei chemați sub arme la 1916. Ca evreu, dacă ai puțină minte, e de preferat să nu aduci vorba despre acest subiect, deoarece tratat în spiritul adevărului nu poate fi vorba de jertfă și sacrificiu la evreii de atunci decât după ce epuizezi adevărul mult mai impozant, mai eclatant, al dezertării în masă a evreilor cetățeni români de la îndatoririle față de Patrie. De unde atâta Patrie?! Patria ubi bene! Nu sunt evreii primi și singurii care s-au făcut de rușine în momentele de cumpănă ale unei Patrii recente, față de care nu aveau nicio aderență verificată în istorie. Dar să falsifici lucrurile până la uitarea actelor de trădare, nu puține, pentru a inventa datorii de recunoștință publică „pentru evrei”, este un gest mai înainte de orice iresponsabil, căci obligă orice om normal la gesturi și comentarii ușor de taxat ca acte de antisemitism! Căci pentru mulți adevărul are caracter anti-semit! Da! Cam acesta este finalul eforturilor numitului Vexler de a legifera. Se face de rîs în postura de legislator, dar mai ales stârnește reacții care, la unii dintre cei implicați, chiar s-ar putea numi acte de anti-semitism sincer, spontan. Căci anti-semitism se cheamă și când pui să stea în banca sa un evreu obraznic, neinstruit, dar plin de ifose și de fumuri. Cam acesta este spiritul în care este conceput anti-semitismul ca atitudine intolerabilă în textele lui Vexler. Cum preciza cândva și marele evreu N.Steinhardt: „Fiecare loază de copil evreu invocă antisemitismul profesorilor ca să-și scuze notele proaste, puturoșenia și prostia!” (citat aproximativ) Așa va explica și acest Vexler repulsia pe care o stârnește printre …neevrei cu inițiativele sale legislative! Nu are decât o singură vină: este evreu!… Altceva nu-i reproșează nimeni! Nici nerozia, nici incompetența, nici obrăznicia, nici nerușinarea!… Este o victimă, ca orice evreu autentic! O victimă a ne-evreilor, desigur! Ion Coja, fost senator 1992-96 Post scriptum – Aflu că există o „definiție de lucru a antisemitismului”, preluată în textul legii propuse de numitul Vexler, în care se face apel la cuvîntul NEEVREI. Această situație nu constituie nici măcar o circumstanță atenuantă pentru „legislatorul” Vexler, pentru practica în spațiul public a mentalității talmudice care educă în spiritul opoziției artificiale EVREI – restul OMENIRII. De aceea cuvîntul NEEVREI este o invenție lingvistică care, zic eu, nu respectă spiritul limbii române, mentalul comunitar românesc, european. Cei care au imaginat acea definiție a anti-semitismului au precizat că definiția nu poate fi folosită ca text juridic, precizare de care Vexler era obligat să țină seamă și să nu ne propună o lege care se bazează integral pe această definiție.


 • Silviu Wexler, evreul stahanovist din Parlamentul României

  Silviu Wexler, evreul stahanovist din Parlamentul României

  Bunul simț la evrei. Legislatura 1992-96 a fost prima în care s-a aplicat noua Constituție, astfel că în Camera Deputaților s-a constituit atunci pentru prima oară „grupul minorităților”. M-am mirat să constat că din grupul acestora lipsea reprezentantul minorității evreiești. Având ocazia, l-am întrebat pe Nicolae Cajal, marele lider evreu, cum se explică această absență. Am primit un răspuns memorabil: „Am considerat că sunt deja prea mulți evrei printre parlamentarii partidelor politice!” În următoarea legislatură, evreii l-au trimis în Parlament pe Dorel Dorian, scriitor valabil, om de cultură, de dialog. Când eu am protestat că se atribuie prea ușor cetățenia românească la zeci, la sute de mii de evrei, Dorel Dorian nu s-a făcut că nu aude nimic, ci mi-a răspuns printr-un text în „România liberă”, susținând că evreii care au plecat din Româniua înainte de 1990 nu au renunțat la cetățenia română, pe care acum, după 1990, o recapătă în deplină legalitate!… Nu stau lucrurile chiar așa, dar ce vreau să spun este că Dorel Dorian, ca și Nicolae Cajal, făceau parte dintr-o autentică elită evreiască din România, oameni oameni, care elită, în anii care s-au scurs după 1990, s-a subțiat mereu. Ca și elita românească, așa cum aceasta reușește să-și trimită reprezentanți în Parlament, de o calitate mereu mai precară. În primele legislaturi au făcut onoare Parlamentului României o mulțime de academicieni, profesori universitari, medici, scriitori, ingineri, juriști, oameni cu o experiență profesională cunoscută și apreciată. Niciun doctor plagiator!… Calitatea umană și profesională a parlamentarilor români a intrat însă într-un declin constant, ușor de constatat la orice comparație între parlamentarii legislaturilor care s-au succedat. Cei de azi se află – toată lumea este de acord, la nivelul cel mai scăzut. Lipsa de bun simț la evrei. Am mai spus-o de câteva ori, comunitatea evreiască, prin liderii afișați în public, împărtășește soarta întregii societăți românești. Noi, românii, ne-am pricopsit cu lideri precum Traian Băsescu și Johannis, Valeriu Zgonea sau Gabriel Oprea, alții mai buni nu ne-am priceput să-i promovăm. Evreii ne-au ținut hangul și s-au ilustrat în văzul lumii cu lideri ca Aurel Vainer, Alexandru Florian sau Radu Ioanid. Alți evrei mai de Doamne, ajută!, nu mai sunt?! Ar fi trist să fie așa!… Dar, slavă Domnului, ca și-n cazul românilor, și printre evrei se află o majoritate de persoane și personalități mult mai reprezentative nu numai pentru evreii din România, dar și pentru specia om, atât de dezonorată prin membrii Parlamentului României!… Jalea mare este că această constatare se poate face și la nivelul Parlamentului European cel de la Bruxelles!… Azi, în actualul parlament, evreii au un nou reprezentant, fost consiler al deputatului Aurel Vainer, pomenit mai sus ca, repet, lider care face de rușine comunitatea evreiască. Țuțărul său se numește SILVIU VEXLER. Vorba ceea: capra sare masa, iar iada sare casa!… Silviu acesta al lui Aurel Vainer (in foto) s-a dovedit mult mai sârguincios și mai eficient decât maestrul său. Se pare că este chiar cel mai prolific parlamentar în materie de inițiativă legislativă. În nici doi ani de prestație parlamentară a depășit toate recordurile. Nu i le-am numărat decât acum, în ultimele luni, când a dat cu bâta-n baltă de mai multe ori. Ultima oară cu un proiect de lege care combate cu asprime anti-semitismul, chipurile. Proiectul a trecut de Senat și a mers la Camera Deputaților, cameră decizională. Este evidentă graba Parlamentului de a bifa și această lege. În graba lor însă, parlamentarii români nu au mai citit textul legii! Ori l-au citit totuși, dar nu i-a deranjat textul care numai mostră de stil și limbaj juridic nu poate fi considerat. Un text juridic agramat! Culmea incompatibilității cu literatura legislativă – proiectul acestui Vexler propune chiar și cuvinte inventate de autor, inexistente în limba română, cea consemnată în dicționare consacrate, ca DEX. Varianta de pe internet a Dex-ului nu dă nici un comentariu la cuvîntul NEEVREI, care apare la Vexler, de mai multe ori, se pare. Oricum, apare în text cu oarece greutate. Ce să însemne acest cuvînt, care te duce cu mintea la EVREI. Așa cum am perechea OM – NEOM, am putea deduce și perechea EVREI – NEEVREI. Are nevoie limba română de acest cuvînt? De mirare ar fi să acceptăm acest cuvînt, alături de care nu avem însă NEROMÂN, sau NERUS, NEBULGAR. La ce ne-ar trebui acest NEEVREU?! Ce caută într-un text legislativ românesc acest cuvînt inexistent în limba română? În limba română nu există, dar există în limba ebraică, în idiș, de asemenea, probabil. Nu știu dacă există și în ivrit – ebraica modernă. Dar cu siguranță există în limba folosită în textele ebraice vechi noțiunea de NE-EVREU. În textele respective se zice GOI, pluralul GOIM. În ultimii ani, în textele românești consacrate lumii vechi ebraice apare ca atare, GOI sau GOIM, pluralul GOIMI, ca un împrumut direct din ebraică. De aici recomandarea către numitul Vexler: să fi folosit cuvîntul GOIMI în locul creației sale NEEVREI. Limba română nu are nevoie de cuvîntul NEEVREI, așa cum nu are nevoie de cuvîntul NEROMÂN sau NERUS! Existența în mentalui ebraic antic, tradițional, a conceptului GOI, GOIM, adică a noțiunii de NE-EVREU, a fost pe bună dreptate interpretată ca dovada unei xenofobii atroce la nivel mental comunitar evreiesc, ca o dovadă a unei mentalități tribale exclusiviste, rasiste, șovine. Existența acestui concept în limba vechilor evrei a fost pe bună dreptate judecată cu asprime de comentatorii lumii evreiești. Este în mod evident un concept care nu onorează mentalul evreiesc, psihia iudaică. Pentru evreii vechi, tradiționaliști, omenirea se împarte în EVREI și NEEVREI… La fel și pentru deputatul român Silviu Vexler, populația României, la care se referă textul de lege propus de individ, se împarte în EVREI și NEEVREI!… Ce ești dumneata, stimate cetitor, pentru legislatorul Vexler! Dumneata ești un NEEVREU! Te definești prin raportare la numitul Vexler. Ești sau nu evreu, ca dînsul! Restul nu contează! Nu contează ce ești! Contează că nu ești evreu! Trist, tare trist!… Prin textul propus, acest Vexler, deși și-a românizat scrierea numelui, dovedește cu nu și-a românizat și mentalitatea. Gândește mai departe în spiritul Talmudului, unde conceptul de NEEVREU este un concept esențial, legat de mesajul rasist și șovin al Talmudului, mesaj anti-creștin, anti-arian. Acest mesaj răzbate și din textul legii propuse de deputatul evreu Silviu Vexler, un mesaj subtil, ireprimabil pentru autor, probabil. Fără să vrea, acest Vexler se dă de gol. Nimeni nu poate sări peste umbra sa, spune o vorbă din bătrâni! …Deci nu-i reproșez lui Vexler mentalitatea talmudică de care nu se poate elibera! Păcat că nu-și dă seama singur! Este prizonierul inconștient al unei mentalități degradante arhaice, pe care mulți evrei nu reușesc să o depășească. Iată-l! Nici măcar reprezentantul lor în Parlamentul României!… E de tot rîsul și cuvîntul URĂ, ajuns concept juridic în textul închipuitului legislator… Dar mă opresc aici, ca să-m rămână timp și pentru alte inițiative legislative ale ipochimenului. Cea mai recentă, de care am aflat deunăzi, constă în „Instituirea Zilei limbii și teatrului idiș – o recunoaștere a contribuției evreilor la dezvoltarea României și a culturii românești”! Eu cunosc destul de bine acest subiect – contribuția evreilor la dezvoltarea României și a culturii românești. Ca și contribuția altor minoritari, sași, maghiari, țigani, așa cum și românii, ca minoritari în alte țări, și-au adus contribuția la dezvoltarea culturii țărilor respective. Dar nu m-am gândit nicio clipă că existența teatrului idiș ar fi avut aceată contribuție, în beneficiul românilor. Ci pe mulți evrei, oameni serioși, cu greutate, nu …deputați, i-am auzit vorbind cu recunoștință despre sprijinul dat de români pentru înființarea și funcționarea teatrului idiș, pentru prezervarea în acest fel a identității etnice evreiești. Chiar și guvernarea legionară a sprijinit material existența acestui teatru la București, într-o vreme când toată Europa asculta de legile antisemite de sorginte nazistă. Un evreu serios nu poate aborda acest subiect fără să-și arate recunoșința față de Radu Gyr și ceilalți români, față de români în general, dat fiind că în toată lumea asta împânzită de evrei numai pe teritoriul guvernat de români a funcționat fără întrerupere până azi un teatru în limba idiș! Mă îndoiesc că existența acestui teatru reprezintă o contribuție a evreilor la bla, bla, bla… Este mai degrabă invers: o contribuție românească la cultura evreiască, la păstrarea limbii idiș! A limbii naționale, în definitiv! E drept, student fiind, am aflat de influența limbii idiș asupra limbii române. E vorba de argoul românesc, de varianta de limbă română vorbită de infractori, de lumea interlopă românească. În vocabularul acestora, precum și în argoul internațional, există mai multe cuvinte din idiș, din graiul vorbit de intrlopii evrei, semn că numărul acestora a fost, o vreme, deosebit de mare. Gangsterismul american se știe bine că a fost inventat de vorbitori de idiș. Informația aceasta ne-a prezentat-o la curs profesorul Alexandru Graur! (sic!) Numai că limba idiș nu s-a păstrat, ci a fost abandonată chiar de evrei, de establishmentul evreiesc. Mulți nici nu recunosc că a existat această limbă idiș ca limbă propriu zisă, ci ca dialect corupt al limbii germane. Nu a avut atributele a ceea ce se cheamă o limbă națională. De aceea au și părăsit-o evreii fără prea mari regrete. A institui în lumea românească o ZI A LIMBII IDIȘ este o absurditate, un non sens. Nu mi-ar fi trecut prin cap că se poate inventa a asemenea sărbătoare în calendarul românesc! Faptul că evreiii vreme de secole au vorbit idișul, idiom fără nicio legătură cu vechea ebraică, ridică mari și insurmontabile probleme de identitate etnică pentru evrei, pentru evreitatea evreilor kazari. Atent discutată, chestiunea idișului îi pune într-o mare dificultate pe evrei. Acest Silviu Vexler e atât de nerod că nu-și dă seama că face un deserviciu ambelor „părți” cu inițiativa sa de nimeni așteptată, dorită?! Cum de a găsit o unanimitate de parlamentari năuci care să ia în serios o asemenea prostie, ba s-o mai și aprobe?! Cât de jos a ajuns nivelul intelectual al Parlamentului nostru?!… …Am mai spus-o: evreii sunt cotați ca oameni deștepți, informați, preocupați să identifice interesul evreiesc în orice împrejurare. Dar când se ivește printre ei un nerod, un închipuit dedicat interesului iudaic, prostiile sale întrec ravagiile pe care proștii …ne-evrei le fac printre noi, goimii! Proștii noștri, ai neevreilor, sunt mai buni, mai deștepți, mai acceptabili decât proștii lor, ai evreilor! Măcar au măsură, stau în banca lor! Nu ca nerodul care prilejuiește aceste considerente, desigur anti-semite, vor zice alți nerozi! …Tot relativ de curând s-a luat decizia de a se ridica un monument în amintirea evreilor din România care s-au jertfit în Primul Război Mondial. Decizie păguboasă, care dovedește ignoranța crasă a celor care au inițiat-o! Printre ei va fi fiind și Vexler al nostru. Sunt aproape sigur! Căci o asemenea inițiativă mai înainte de orice amintește cunoscătorilor în materie de istorie faptul că mult mai pregnantă a fost în conștiința publică comportarea lașă, jalnică a tinerilor evrei chemați sub arme la 1916. Ca evreu, dacă ai puțină minte, e de preferat să nu aduci vorba despre acest subiect, deoarece tratat în spiritul adevărului nu poate fi vorba de jertfă și sacrificiu la evreii de atunci decât după ce epuizezi adevărul mult mai impozant, mai eclatant, al dezertării în masă a evreilor cetățeni români de la îndatoririle față de Patrie. De unde atâta Patrie?! Patria ubi bene! Nu sunt evreii primi și singurii care s-au făcut de rușine în momentele de cumpănă ale unei Patrii recente, față de care nu aveau nicio aderență verificată în istorie. Dar să falsifici lucrurile până la uitarea actelor de trădare, nu puține, pentru a inventa datorii de recunoștință publică „pentru evrei”, este un gest mai înainte de orice iresponsabil, căci obligă orice om normal la gesturi și comentarii ușor de taxat ca acte de antisemitism! Căci pentru mulți adevărul are caracter anti-semit! Da! Cam acesta este finalul eforturilor numitului Vexler de a legifera. Se face de rîs în postura de legislator, dar mai ales stârnește reacții care, la unii dintre cei implicați, chiar s-ar putea numi acte de anti-semitism sincer, spontan. Căci anti-semitism se cheamă și când pui să stea în banca sa un evreu obraznic, neinstruit, dar plin de ifose și de fumuri. Cam acesta este spiritul în care este conceput anti-semitismul ca atitudine intolerabilă în textele lui Vexler. Cum preciza cândva și marele evreu N.Steinhardt: „Fiecare loază de copil evreu invocă antisemitismul profesorilor ca să-și scuze notele proaste, puturoșenia și prostia!” (citat aproximativ) Așa va explica și acest Vexler repulsia pe care o stârnește printre …neevrei cu inițiativele sale legislative! Nu are decât o singură vină: este evreu!… Altceva nu-i reproșează nimeni! Nici nerozia, nici incompetența, nici obrăznicia, nici nerușinarea!… Este o victimă, ca orice evreu autentic! O victimă a ne-evreilor, desigur! Ion Coja, fost senator 1992-96 Post scriptum – Aflu că există o „definiție de lucru a antisemitismului”, preluată în textul legii propuse de numitul Vexler, în care se face apel la cuvîntul NEEVREI. Această situație nu constituie nici măcar o circumstanță atenuantă pentru „legislatorul” Vexler, pentru practica în spațiul public a mentalității talmudice care educă în spiritul opoziției artificiale EVREI – restul OMENIRII. De aceea cuvîntul NEEVREI este o invenție lingvistică care, zic eu, nu respectă spiritul limbii române, mentalul comunitar românesc, european. Cei care au imaginat acea definiție a anti-semitismului au precizat că definiția nu poate fi folosită ca text juridic, precizare de care Vexler era obligat să țină seamă și să nu ne propună o lege care se bazează integral pe această definiție.


 • Spitalul Județean Brașov: pacienți umiliți, batjocoriți, ignorați cu orele la urgente! Unde-i prefectul ala cu Arafat care se scandalizau de panourile despre vaccinare la Brasov?

  Spitalul Județean Brașov: pacienți umiliți, batjocoriți, ignorați cu orele la urgente! Unde-i prefectul ala cu Arafat care se scandalizau de panourile despre vaccinare la Brasov?

  UPDATE: Din informatiile prezentate de reprezentantii Spitalului Judetean Brasov pacientul despre care se face referire in articol ar fi fost salvat in cele din urma, chiar daca se afla intr-o stare grava. Nesimtire pe salarii mari la Spitalul Clinic Judetean din Brasov. Daca in trecut se plangeau de salariile mici, acum, personalul medical chiar nu mai are motive sa ignore pacientii, sa-i trateze cu indiferenta, sa ii umileasca, sa le ceara spaga. Un brasovean a descris pe facebook REALITATEA crunta de la Spitalul Clinic Judetean Brasov. Un barbat ar fi murit sub ochii lui dupa 4 ore de asteptare pe holurile spitalului. ”Am fost ieri seara cu cineva din familie, cu ambulanta, la urgentele Spitalului Judetean Brasov …am ajuns la 17.30 si am plecat la 01.30 noaptea. Au fost opt ore horror, un dezmat al cinismului, nesimtirii, arogantei, lipsei elementare de bun-simt si decenta …opt ore in care am fost ignorati, desconsiderari, umiliti, batjocoriti…Nimeni nu-ti spune nimic, toti sunt fuduli, nu dau doua parale pe tine, nu primesti o informatie…NIMIC, pentru ca ei, dumnezeii locului aluia nu coboara la nivelul tau de zero absolut. Am reusit sa plec dupa opt ore doar dupa ce m-am revoltat in fata acestei batjocuri …evident, tot o batjocura a fost si investigatia dumnezeilor. HORROR! Altceva vroiam insa sa spun! In fata mea, in locul ala sordid, in batjocura generala, statea un barbat chircit intr-un scaun galben cu roti. La vreo doi metri de mine. Gemea, era abulic, incoerent, din cand in cand spunea ca moare…atipea in reprize scurte si o lua de la capat. Timp de patru ore omul ala a stat in fata mea, in serviciul de urgente…nici unul din dumnezeii de acolo, sau aia mai mici nu i-au aruncat nici o privire. A venit la un moment dat sotia care a pus niste intrebari…un bagator de seama, imbracat in verde a inceput sa se ratoiasca la biata femeie, sa o striveasca cu aroganta lui…omul trebuia sa astepte ca, pentru el, doar constatarea medico-legala conta, iar aia spunea ca luase un pumn in fata, deci nu deranjam dumnezeii bine ascunsi din zona aia. Ca noi avem coduri aicea, si sa astepte…dar ii e rau, uite, geme…ai inteles ce spun io aicea, sa astepte!…Iar omul a asteptat! Gemand, chircit, transfigurat de suferinta, incoerent, timp de mai bine de patru ore… Dupa mai bine de patru ore s-au indurat dumnezeii serviciului de urgenta din Spitalul Judetean Brasov si l-au bagat in seama pe bietul om. Tarziu, victima a indiferentei, cinismului, arogantei, lipsei de empatie cu suferinta unui om. A MURIT! La nici un sfert de ceas dupa ce l-au luat de pe holul ala sordid si l-au dus la dumnezei, omul ala a murit. Din țipetele soției lui am inteles ca a facut infarct…practic, sub ochii mei si ai dumnezeilor plus satelitii lor, un om se lupta cu infarctul, murea incet, iar obraznicul ala-i explica arogant sotiei ca “io am coduri aicea si ma iau dupa constatarea medico-legala”. Iar omul ala murea sub ochii tafnosului slujbas intolit in verde, si la cativa pasi de dumnezeii baricadati prin cabinete. Timp de patru ore omul ala s-a luptat cu moartea, implora sa fie salvat, teoretic, era la locul potrivit si a cazut totusi rapus, in primul rand, de indiferenta, cinism, aroganta, suficienta …si abia apoi de afectiunea respectiva..omul ala a stat in fata mea patru ore…In opinia mea omul ala a murit cu zile, victima a unui sistem dar si al unui comportament de-un cinism si o aroganta infioratoare. Putea fi salvat? Habar n-am, insa sigur nu s-a facut nimic pt el. Bineinteles “stop cardio-respirator”, “boli asociate” si alte bla, bla-uri din astea care nu spun nimic. Am plecat dupa opt ore de batjocura, umilinta, aroganta, indiferenta, opt ore pierdute pt ca fisa medicala pe care am primit-o este ea insasi o batjocura…o insailare de nimicuri, puse acolo ca sa fie si care mimeaza implicarea. ZERO utilitate, nu spune nimic, o mimare jalnica a interesului fata de pacient. Puteam sa o postez aici, insa mi s-a parut indecent fata de moartea unui om, practic sub ochii mei, in serviciul de urgenta al Spitalului Judetean Brasov…dupa patru ore de agonie pe un hol, timp in care nu l-a bagat in seama nimeni. Si nu pot sa-mi reprim o intrebare: cati multi altii au parte de acelasi comportament cinic, arogant, indiferent in sistemul asta zis medical? Si cati necunoscuti, oameni simpli, care nu fac “rating”, mor cu zile in el? Cred ca daca am afla cifrele reale ne-am infiora. Uluitor ce monstri ne populeaza vietile. Dumnezeu sa-l odihneasca pe bietul necunoscut! A crezut ca e in locul care trebuie pt a fi salvat. S-a inselat!”, scrie Sorin Grigorescu pe contul sau de facebook. https://www.stiri-extreme.ro/
 • DNA își mai spală imaginea cu un dosar bombă – Burleanu, preşedintele FRF – acuzat de înşelăciune şi deturnare milioane de euro din fonduri europene!

  DNA își mai spală imaginea cu un dosar bombă – Burleanu, preşedintele FRF – acuzat de înşelăciune şi deturnare milioane de euro din fonduri europene!

  Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au pus în mişcare cercetările în dosarul plângerilor penale făcute de mai mulţi membri afiliaţi ai FRF privind fapte comise de actualul preşedinte, Răzvan Burleanu, în intervalul 2014-2018. Printre acuzaţiile formulate în plângerile respective se regăsesc, potrivit surselor ProSport, deturnarea de fonduri, înşelăciunea şi uzurparea de calităţi oficiale. Publicaţia noastră a descoperit că la MTS au ajuns, în urmă cu aproximativ două săptămâni, nişte cereri ale procurorilor DNA, care doresc să afle detalii despre statutul juridic al FRF, despre situaţia Comitetului Executiv şi alte informaţii de natură să clarifice legalitatea în care s-a aflat, după 2014, conducerea federaţiei. ProSport a cerut lămuriri pe această temă chiar de la Ministerul Tineretului şi Sporturilor. Instituţia a confirmat informaţiile: „În legătură cu solicitarea dumneavoastră, vă informăm că nu vă putem da detalii sau alte amănunte în legătură cu solicitarea DNA, fiind vorba despre o cercetare în curs. Pentru alte informaţii vă rugăm să vă adresaţi parchetului respectiv“. Comitetul Executiv a fost declarat definitiv ilegal de instanţe în 2015, dar a continuat să ia decizii care implicau cheltuieli de milioane de euro Plângerile la adresa lui Burleanu şi a conducerii FRF au început să sosească la DNA astă-toamnă. ProSport a dezvăluit în exclusivitate, la momentul respectiv, demersul lui Tudor Iacov, preşedinte la Progresul Bucureşti. Vexat de faptul că Burleanu şi comisiile FRF acoperă ilegalităţile comise în interiorul AMFB şi tolerează chiar infracţiuni de corupţie şi dare de mită (secretarul general al AMFB, Claudiu Baboia, a fost şi condamnat, între timp, dar continuă să rămână în funcţie, contrar Codului Disciplinar al FRF, FIFA şi UEFA), Iacov a făcut o plângere penală pe care a depus-o la DNA. Conducătorul de la Progresul a reclamat mai multe fapte comise de Burleanu – despre multe dintre ele, ProSport v-a informat atunci când s-au produs. Ulterior, la DNA au aterizat şi alte plângeri depuse de şefii unor Asociaţii Judeţene de Fotbal şi de conducătorii altor cluburi. Iată, pe scurt, câteva din acuzaţiile formulate în plângerea penală: – lipsa calităţii legale a Comitetului Executiv, începând din martie 2014 până în ziua de astăzi, ceea ce face ca toate hotărârile acestui for, inclusiv aprobarea unor cheltuieli de zeci de milioane de euro, să fie ilegale. Instanţele de judecată au declarat în 2015 ilegală, prin sentinţă definitivă, componenţa Comitetului Executiv al FRF, astfel că, în faţa statului român, conducerea federaţiei este aceeaşi din 2011 (cu Mircea Sandu, Dumitru Dragomir, răposatul Sorin Ţerbea etc). Numai că, din 2014 până în prezent, deciziile au fost validate de un cu totul alt Comitet Executiv, ai cărui membri n-aveau drept de semnătură pentru că instanţele l-au declarat nevalid. În noul Comitet Executiv, cel patronat de Burleanu, se regăsea Auraş Braşoveanu, condamnat penal definitiv, dar fidel al tânărului preşedinte care clama reinstaurarea meritocraţiei, profesionalizarea instituţiei şi eliminarea ilegalităţilor de pe vremea lui Mircea Sandu.


 • Asistentul secretarului de stat al SUA Wess Mitchell, evident urmașul lui Nuland, neactualizat cu ce se întâmplă în România!

  Asistentul secretarului de stat al SUA Wess Mitchell, evident urmașul lui Nuland, neactualizat cu ce se întâmplă în România!

  Wess Mitchell, asistentul secretarului de stat al SUA pentru Europa și Eurasia, aflat în vizită la București, a lăudat lupta de combaterea corupției și a spus că partea americană este alături de România și încurajează autoritățile să continue pe acest drum pentru că în acest fel sunt eliminate vulnerabilitățile pe care ”puteri ostile” le-ar putea folosi pentru a submina statul din interior. El s-a referit la Rusia și China.  ”Progresul înregistrat de România în combaterea corupției e impresionant. Îl aplaudăm și vă încurajăm să continuați pentru că așa eliminați vulnerabilitățile pe care puteri ostile le-ar folosi pentru a va submina statul din interior”, a declarat Wess Mitchell, într-un discurs susținut luni la Facultatea de Drept a Universității din București. Mitchell a punctat că, spre deosebire de 1989, când era o țară izolată și una dintre cele mai sărace ţări din Europa, astăzi, România este membră a NATO şi UE, iar economia ţării este una dintre cele mai dinamice de pe continent. Diplomatul a precizat că acestui progres i se alătură şi cel privind lupta anticorupţie. ”Statele Unite sunt cu voi şi vor continua să fie de-a lungul fiecărui pas. (…) Nu sunteţi singuri în această luptă. Fiecare ţară din lume trebuie să lupte împotriva corupţiei. Ştiţi din vremea comunismului ce forţă vicleană poate fi corupţia, iar lupta împotriva ei necesită legi eficiente şi curaj. Instituţiile voastre anticorupţie sunt mărturie a faptului că românii sunt curajoşi în apărarea libertăţilor pe care le-au vrut în 1989. Aşa cum spune Constituţia voastră: Nimeni nu este mai presus de lege. Asta este esenţa a ceea ce înseamnă să fii vestic”, a declarat oficialul. Întrebat despre amendamentele aduse Legilor justiţiei, Mitchell a precizat că „SUA susţin lupta anticorupţie şi asta ar trebui să îi încurajeze pe români”. Mitchell a insistat asupra pericolului pe care îl reprezintă dorința Rusiei și a Chinei de a înfrânge Occidentul. ”Atât Rusia, cât şi China doresc în felul lor să înfrângă Occidentul: Rusia fragmentându-l, China suplinindu-l. (…) Obiectivul lor este însăşi construcţia politică, economică şi socială care alcătuieşte România”, a mai spus înaltul oficial american. Date fiind atât poziţia geografică, cât şi abundenţa resurselor sale, România este o componentă crucială a securităţii energetice a Europei, a subliniat el. De asemenea, el a lăudat modul în care militarii români își îndeplniesc misiunile în Afgansitan, singurii care merg în misiuni, noaptea sau in locuri periculoase, față de cei occidentali care stau în cazarmi. ”Militrii români şi-au îndeplinit misiunea alături de cei americani în Irak şi Afganistan. Știu cât de apreciate sunt forţeale armate române de forţele armate americane. În numele poporului american, doresc să mulţumesc poporului român. (…) A fost nevoie de mulţi ani şi de multe sacrificii ale poporului român, trecând prin ororile nazismului, noaptea lungă a comunismului, corupţia şi poliţia secretă a lui Ceauşescu, pentru a obţine premiul independenţei politice”, a mai afirmat Wess Mitchell. Wess Mitchell se va întâlni marți cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Înaltul oficial ar urma să aibă discuții și cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Poate ca inainte de a pleca din Romania îi va spune cineva se întâmplă în România dlui asistent al secretarului de stat al SUA Wess Mitchell, până acum doar urmașul lui Nuland. Horia D.R.


 • ”În România a fost creat, după integrarea în UE, un sistem represiv asemănător cu modelul Securităţii din anii 1950”

  ”În România a fost creat, după integrarea în UE, un sistem represiv asemănător cu modelul Securităţii din anii 1950”

  Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a acuzat vineri Comisia Europeană, într-un discurs susținut în cadrul  Reuniunii Asociației Senatelor din Europa, că a avut o „politică părtinitoare, uneori partizană” care a făcut ca Mecanismul de Cooperare şi Verificare să fie „ținut captiv de sistemul de influență ocult” al SRI și DNA. Mai mult, liderul ALDE a susținut că, după integrarea în Uniunea Europeană, a fost creat  un sistem represiv asemănător cu modelul Securităţii din anii 1950”. Redăm un fragment din discurs (potrivit textului publicat pe site-ul Senatului): ”Numărul foarte mare și nejustificat al interceptărilor telefonice și modul anticonstituțional de operare al așa-numitului binom format din Serviciul Român de Informaţii și Direcţia Naţională Anticorupţie, au deturnat grav lupta anticorupție în România și au grevat relația noastră cu Comisia Europeană. În redactarea numeroaselor rapoarte din ultimii unsprezece ani ale Mecanismului de Cooperare și Verificare, Comisia s-a bizuit aproape exclusiv pe imaginea deformată ce i-a fost furnizată de instituţiile de forță ale statului şi pe percepţiile vehiculate în anumite medii de presă şi grupuri de presiune şi de interese. Așteptăm încă din partea Comisiei să se poziționeze cu privire la adevărurile incomode care ies la suprafață la București și să explice de ce a desconsiderat şi ignorat sistematic semnalele de alarmă ce i-au fost trimise cu privire la gravele abuzuri comise de unele instituţii şi persoane din sistemul judiciar. Din cauza politicii părtinitoare, uneori chiar partizane, a Comisiei, Mecanismul de Cooperare şi Verificare a fost ținut captiv de sistemul de influență ocult şi meta-legal coordonat de Serviciul Român de Informaţii şi de Direcţia Naţională Anticorupţie, devenind pur si simplu un alt instrument, la nivel național, de presiune asupra oponenţilor acestui sistem paralel cu statul de drept. În România a fost creat, după integrarea în Uniunea Europeană, un sistem represiv asemănător cu modelul Securităţii din anii 1950. Semnele existenţei acestui sistem cu rădăcini staliniste sunt indiscutabile: arestări abuzive, plimbarea oamenilor încătuşaţi prin faţa camerelor de luat vederi, scurgerea către media de informaţii din dosare. Prezumţia de nevinovăţie a fost în practică abolită, iar judecătorii au fost presaţi în mod constant, inclusiv prin ameninţări directe şi publice, să dea condamnările cerute de Direcţia Naţională Anticorupţie la dictarea Serviciului Român de Informaţii. Iar acolo unde aceste metode nu funcţionau, s-a declanşat urmărirea penală a magistraţilor care se încăpăţânau să judece în drept şi în echitate şi se dovedeau imuni la abuzuri. S-a ajuns la arestarea şi inculparea, ulterior dovedită nedreaptă, a unor judecători de la Înalta Curte sau de la Curtea Constituţională. Până de curând, încurajat fiind de Comisia Europeană, sistemul s-a crezut invincibil.”
 • Kelemen Hunor nu vrea suspendarea preşedintelui Iohannes, n-ar fi …motive !

  Kelemen Hunor nu vrea suspendarea preşedintelui Iohannes, n-ar fi …motive !

  Nu există motive pentru suspendarea preşedintelui Klaus Iohannis, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, potrivit Mediafax.”Poate să se gândească (la decizia CCR-n.n) încă o săptămână, două sau şase luni, neexistând termen. (…) Sunt convins că, într-un termen rezonabil, va da un răspuns”, adaugă liderul maghiar. Kelemen Hunor a declarat, vineri, că Iohannis nu are un termen în care să decidă revocarea şefei DNA, dar este convins că şeful statului va da un răspuns într-un termen rezonabil. ”Există o decizie a CCR şi din declaraţiile preşedintelui Iohannis asta am înţeles, că deciziile Curţii trebuie respectate, nu se poate altfel. Dar nu există termen pentru preşedinte, fiindcă vorbim despre un conflict instituţional, constituţional, iar din acest punct de vedere preşedintele nu a greşit că nu a semnat decretul de revocare a şefei DNA. Din acest punct de vedere nu văd niciun motiv pentru suspendarea preşedintelui. Nu există motive pentru suspendarea preşedintelui şi cred că ar fi cea mai mare greşeală politică dacă acum cineva s-ar apuca de suspendarea preşedintelui Iohannis. Eu nu sunt de acord cu un astfel de demers. Sigur, preşedintele poate să se gândească încă o săptămână, două sau şase luni, neexistând termen. Este o lacună legislativă, dar sunt convins că, într-un termen rezonabil, va da un răspuns”, a spus Kelemen. Potrivit acestuia, cei care spun că nu trebuie respectate deciziile Curţii Constituţionale spun, de fapt, şi asta înţeleg oamenii, că deciziile justiţiei nu trebuie respectate, ”ceea ce înseamnă anarhie, că fiecare îşi face de cap”. ”Ne plac sau nu, deciziile CCR trebuie respectate, nu pot fi nici rediscutate, nici supuse unui referendum, nu funcţionează statul şi societatea dacă nu respectăm deciziile instanţelor, iar CCR este o instanţă. Pe de altă parte, construcţia instituţională nu ar trebui să depindă de un singur om, mai ales în această situaţie când sunt multe dispute pro şi contra legate de persoana respectivă care conduce DNA. Eu cred că dacă suntem serioşi şi ne gândim la instituţii solide care nu depind de şefi ar trebui să găsim o soluţie pentru a salva ideea şi principiile luptei împotriva corupţiei. Dar nu îndrăznesc să dau sfaturi nimănui”, a subliniat liderul UDMR. Kelemen Hunor i-a îndemnat pe cei care susţin suspendarea preşedintelui să înveţe din lucrurile petrecute în trecut legate de demersuri similare. ”Noi, în 2007, am intrat într-o aventură privind suspendarea preşedintelui Băsescu şi sunt convins că atunci am avut dreptate, dar degeaba am avut dreptate, lucrurile au fost făcute cu totul şi cu totul de altfel de oameni. Fiind vorba despre o acţiune politică, oamenii au avut o altă abordare. În 2012 când noi nu am fost de acord cu suspendarea, a doua oară, şi am învăţat din lecţia 2007, s-a văzut ce s-a întâmplat (adică la comenda lui Victor Orban au dat-o la întors!!). Acum, în 2018 nu văd motive pentru suspendarea preşedintelui”, a mai spus Kelemen. Acesta a menţionat că se poate discuta despre construcţia instituţională, despre separarea puterii în stat, despre împărţirea puterii, dacă se doreşte un stat semiprezindenţial sau dacă se vrea întărirea rolului preşedintelui sau se vrea o republică parlamentară şi nu semiprezidenţială. ”Toate opţiunile sunt deschise, poţi amenda Constituţia”, a conchis Kelemen Hunor.


 • Inflația și îmbătrânirea populației! Care e situația în România?

  Inflația și îmbătrânirea populației! Care e situația în România?

  Inflatia mai depinde si de structura pe varste a populatiei ”Există o relație sistematică între structura de vârstă și inflație: o creștere a ponderii populației dependente este în general asociată cu o inflație mai mare, în timp ce o creștere a populației în vârstă de muncă are efectul opus”, se arată într-un studiu recent, publicat de Banca Reglementelor Internaționale (BIS), considerată Banca ”băncilor centrale”, care analizează legătura dintre inflație și îmbătrânirea populației în 22 de state, in intervalul 1870-2016. Relația dintre inflație și structura pe vârstă este robustă. Este prezentă atât în perioada de dinainte de război (1870-1913), cât și în cea interbelică (1922-1938), postbelică (1950-1989) și se confirmă și în ultimii ani (1990-2016). Studiul integral poate fi citit aici. Există foarte multe lucrări pe această temă publicate ( o parte dintre ele le găsiți la finalul studiului BIS). E drept, îmbătrânirea populației de una singură nu poate explica în totalitate inflația post-criză scăzută, mai spun autorii studiului citat, dar marea povocare este de a distinge între efectul demografic și alți factori care au generat mișcări ale inflației – șocurile venite din prețul petrolului sau schimbările regimurilor de politică monetară. Într-un alt studiu,  găsim modul în care contează pentru politica monetară diverse canale de transmisie în funcție de cum arată demografia societății (click pentru mărirea imaginii) Structura pe vârste reprezintă o parte substanțială a variației prețurilor atât la nivel național, cât și la nivel mondial. De asemenea, aceeași structură a grupelor de vârstă poate oferi un răspuns parțial la întrebarea de ce inflația a fost atât de scăzută în ultimul deceniu. ”Constatările noastre sugerează că presiunea inflaționistă din creșterea ponderii bătrânilor nu este încă suficient de puternică pentru a compensa presiunile dezinflaționiste din partea tinerilor în vârstî de muncă”, mai spun autorii studiului. Utilizarea metodelor de estimare a populației viitoare sugerează că presiunile inflaționiste vor crește substanțial în deceniile următoare din cauza îmbătrânirii populației. Iar aceste presiuni vor fi dificil de distins, de exemplu, de efectele întârziate ale relaxării monetare fără precedent în UE. O înțelegere mai profunde a legăturii dintre structura de vârstă și inflație nu ar fi doar de interes teoretic, dar ar putea oferi și îndrumări pentru politica monetară. Dacă, de exemplu, episoadele trecute de inflație ridicată au fost determinate, în mare măsură, de modificările exogene ale structurii de vârstă, așa cum a subliniat Yellen (2017)? Cum stă România din punct de vedere demografic? Ce arata datele INS :  În 2017, fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 269.000 de persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3,55milioane varstnici faţă de 3,28 milioane tineri). Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 105,8 (la 1 ianuarie 2016) la 108,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2017). Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,1 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2016. Vârsta mediană a fost de 40,8 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2016 Cateva cauze si cum stam cu imbatranirea pe judete Daca ne uitam la evolutia pe judete a îmbatrânirii, celebrul judet Teleorman este de departe campionul imbatranirii, cu aproape 33% din populatie avand peste 60 de ani. Valcea, Braila si Buzau sunt urmatoarele „cele mai imbatranite” judete. La capatul opus gasim Ilfovul, Iasiul, Timisul si Satmarul unde ponderea seniorilor nu trece de 22%. Pe langa migratie si natalitate, mai avem un factor de care trebuie sa tinem seama: cresterea duratei medii de viata, care a facut ca un numar tot mai mare de persoane ajunse pensionare sa beneficieze de pensie un numar tot mai mare de ani, comparativ cu alte perioade cand numarul de supravietuitori si speranta de viata la varste inaintate erau mai reduse. Consecințe politice ale îmbătrânirii: Îmbătrânirea demografică sugerează și implicații politice pentru care partidele din România ar trebui să se pregătească. Pe plan politic, asemenea consecințe ale îmbătrânirii decurg din calitatea vârstnicilor de votanți în alegeri. În campaniile electorale, degeaba te duci în mijlocul unei populații de vârstnici să le promiți creșterea locurilor de muncă și reducerea taxării salariale, că nu-i interesează. Lor trebuie să le promiți creșteri de pensii, facilități de transport, în general măsuri cu pronunțat caracter de stânga. Pe scurt, partidele politice trebuie să includă în cadrul programelor electorale a unor asemenea măsuri, dacă vor să le câștige votul. Sursa: Hotnews.ro


 • Cel mai bun parlamentar de Brașov, senatorul Cătălin Daniel Zamfir, a demisionat din PNL!!

  Cel mai bun parlamentar de Brașov, senatorul Cătălin Daniel Zamfir, a demisionat din PNL!!

  Fără îndoială, cel mai bun parlamentar de Brașov, de la functionarea in structura actuală a forului legislativ (1992), senatorul Daniel Zamfir, cu realizari ce tin de o viață mai bună pentru romăni, a căror impact care a deranjat sistemul, în primul rănd cel bancar, a plecat din PNL. Senatorul Daniel Zamfir, cunoscut ca inițiatorul Legii darea în plată, pleacă din PNL (ca să dăm doar un singur exemplu), a demisionat după ce conducerea partidului a decis, în luna martie, să propună excluderea sa în Consiliul Național pentru că, chipuriule l-a criticat pe fostul brașovean Ludovic Orban și deciziile aiuritoare ale acestuia privind partidul. „Lucrurile pe care le traim impreuna de o buna bucata de vreme sunt pentru mine de neimaginat. V-o spun cu toată sinceritatea și amăraciunea! Sunt membru al acestui partid de zece ani, am avut onoarea să fiu deputat în perioada 2012-2016, iar acum din 2016 senator. De la bun început am crezut și cred în continuare că rolul parlamentarilor este să facă legi bune și așteptate de oameni. Așa am gândit când am început cu legea dării în plată, așa gândesc și acum când am inițiat Legile împotriva cămătăriei, legi care protejează milioane de români împotriva abuzurilor instituțiilor financiare bancare și nebancare. Nu mică mi-a fost surprinderea când am constatat că președintele partidului meu ia decizia să fiu exclus din partid dacă voi continua cu aceste proiecte de lege. Eu însă am continuat și ele au fost votate în Senat, cu sprijinul majorității PSD-ALDE și îmi doresc să fie votate cât mai repede și în Camera Deputaților pentru a face dreptate milioanelor de români care sunt victimele abuzurilor sistemului bancar și nebancar. Motivația excluderii mele, cum că sunt deviaționist de la linia partidului, este, din păcate, din vremuri pe care ni le-am fi dorit demult apuse și sunt expresia gândirii primitive a președintelui PNL și a celor din jurul său”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook. Acesta îl acuză pe Ludovic Orban că a dus partidul într-o direcție greșită, care a ajuns să apere abuzurile. „Or, ce vedem astăzi? PNL a fost băgat în tranșee de către Ludovic Orban și un grup restrâns și ilegitim de „prieteni sfătuitori”, un PNL care în loc să apere drepturile și libertățile fundamentale ale omului, s-a transformat în apărătorul abuzurilor. Tot expresia unei gândiri primitive este și decizia luată de „grupul președintelui”de a nu iniția și vota nicio propunere alături de PSD. (…) Dincolo de atitudinea primitivă, aberantă a ”grupului președintelui” eu așteptam o reacție și din partea celor din conducerea PNL, alții decât cei din „grupul Președintelui”! Este vorba despre direcția greșită în care merge PNL, din punctul meu de vedere politica neo-liberală a anilor ‵90, în care piața trebuia lăsată liberă cu reglementări minimale în domeniul financiar e deja depășită. Astăzi, în toată lumea politica de centru dreapta, e o politică umanist-liberală care are în centrul preocupărilor prosperitatea cetățeanului, apărarea drepturilor lui, înaintea intereselor instituțiilor financiare și ale multinaționalelor. Inclusiv OECD atrage atentia ca libertatea pietelor a dus la crearea de monopoluri si oligopoluri, iar spirala inechitatilor a crescut”, mai spune Zamfir. Senatorul critică și decizia lui Ludovic Orban de a face plângere penală pe numele Vioricăi Dăncilă. „Președintele PNL apelează la plângeri penale și atacuri fără precedent la CCR, acțiuni care pun PNL în cea mai rușinoasă postură din istoria sa. Asa am ajuns ca acestea sa fie prioritatile noastre si nu sanatatea si educatia, dupa cum anunta eminenta cenusie a PNL, dl Citu. (…) Am asteptat, dupa decizia legata de excluderea mea, o reactie a partidului. Ea n-a venit. Multi dintre voi ma rugati insa in privat sa nu plec, sa lupt! Dar asta doar in privat. Am asteptat sprijin pentru proiectele de lege care fac bine romanilor si nu intereselor care planeaza in jurul gruparii Orban. (…) Din acest motiv, am decis să-mi concentrez energiile pentru a duce la bun sfârșit proiectele de lege pe care oamenii le așteaptă. Fara ipocrizie, va indemn sa dati raspunsuri la cele de mai sus! Drumul meu in PNL se opreste aici. Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, cu adevărații liberali din PNL ne vom întâlni de aceeasi parte a baricadei, apărând împreună drepturile și libertatile fundamenntale ale oamenilor”, mai spune senatorul. Reamintim, problemele au început între Orban și Zamfir încă de la începutul anului, atunci când preşedintele PNL a anunțat că senatorul PNL Daniel Zamfir are „atitudini neconforme” cu linia partidului şi dacă va continua în aceeaşi manieră se vor despărţi. Practic a fost vorba de proiectelede lege elaborate și susținute de Zamfir, prin care s-a impus un nivel de rigoare si respect intre banci si un cetățean permanent batjocorit și „jumulit” de catre acestea. Proiectele lui Zamfir au lovit direct și în interesele unor liberali (de la care partidul și Orban se pare ca avea unele beneficii ) care dețineau Instituții financiare nebancare (IFN). Horia D.R.
 • Propunerea unui jurnalist după batjocura produsă de Charlie Hebdo: Ești fan Simona Halep? BOICOTEAZĂ produsele frantuzești

  Propunerea unui jurnalist după batjocura produsă de Charlie Hebdo: Ești fan Simona Halep? BOICOTEAZĂ produsele frantuzești

  Caricatura în care Simona Halep este portretizată ca o comerciantă de fier vechi a stârnit reacții dure din partea românilor. Jurnalistul Bogdan Stoica propune, în cadrul unui text publicat pe blog, ca românii să boicoteze produsele franțuzești disponibile pe piața din țara noastră. „N-au rezistat decat cateva zile francezii succesului Simonei Halep. Si nici nu ma mir. Etnia lor aproape ca nu mai exista, sufocata de genele marocane si africane, n-am mai vazut un francez saten cu parul cret de ani de zile decat in filme. Imperiul francez nu mai exista, aroganta politicii externe alungandu-l din aproape toate coloniile pe care le-a avut. la nivel militar rad si curcile de ei, sunt bancuri cum instructia unui soldat francez incepe cu modul in care tii mainile sus cand te predai. Cand au un terorist pe strazi il prind intr-o luna, nu intr-o zi, ca americanii. Acum o sută de ani erau must-ul fiecărui român: lecturile, hainele, parfumurile, dansurile – toate veneau de la Paris, orașul Luminii. Acum, francezii sunt praf la haine, electronica, muzica și internet, iar mașinile lor sunt celebre doar pentru prețul uriaș. Franta are sase mii de companii in Romania, adica sase mii de canale prin care banii romanilor ies din tara asta.  Cât de misto ar fi ca prin canalele astea sa nu mai treaca bani? Sa nu mai cumparam produse si servicii frantuzesti, pana cand Ambasada Frantei la Bucuresti nu da un comunicat prin care isi cere scuze pentru caricatura care o transforma pe Simona Halep intr-un vanzator tigan de fier vechi? Ce-ar fi sa nu mai cumparam mașini Renault, Citroen, Peugeot, cauciucuri Michelin, sa ne scoatem banii de la BRD, sa nu ne mai asigurăm la Groupama și AXA Asigurari, sa renuntam la abonamentul Orange, sa nu mai cumparam telefoane Alcatel, sa nu mai mancam lactate de la Danone și Lactalis, sa nu mai facem cumparaturi în Carrefour, Auchan, Cora, Interex, Bricostore, Leroy Merlin, sa înlocuim medicamentele produse de Sanofi-Aventis și de Servier, sa nu mai folosim carduri Accor, sa nu ne mai facem case cu ciment de la Lafarge și geamuri de la Saint Gobain si sa reclamam drumurile proaste făcute de Bouygues, Vinci și Colas (esti liber sa adaugi la lista asta ce nume de companie frantuzeasca stii)? De fapt, am putea sa-i reclamam pe toti, sa le scriem pe paginile de facebook ale produselor pana se simt ca Gabriela Firea. Cum ziceam: o zi, o luna, un an. Uitati-va la caricatura de mai sus si alegeti singuri”, a scris el pe blogul său. https://www.activenews.ro/