Geneza națională și credința creștină

Într-un text transmis Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, Acad. Ioan Aurel Pop constată cu tristețe atitudini generalizate împotriva credinței.
Președintele Academiei Române reclamă că asocierea României și a națiunii creștine îi irită pe mulți contemporani, îi supără pe cei „deștepți”. El spune că unii „toboșari ai vremurilor noi” vor neapărat o lume următoare atee, necreștină, automatizată și robotizată. 
„Mai văd că unii dintre criticii credinței și ai bisericii ar vrea nu numai să facă lumea de azi ‹progresistă› și să ne cioplească pe toți după chipul și asemănarea lor, dar fac eforturi să schimbe și istoria care nu le convine. Or, aceasta seamănă a dictatură, a intoleranță, a discriminare. Oare pentru asta să fi luptat „aproapele nostru” la 1848, la 1918, la 1989?”.

Din fericire, nu a fost așa mereu. Nici pe vremea când s-a făcut această țară, liderii nu se purtau cu mănuși, ci se veștejeau reciproc, se pârau, se gratulau în limbaj colorat (domeniu în care suntem campioni și astăzi!). Dar, dincolo de orice orientare politică și chiar grad de cultură, au pus împreună umărul pentru țară, aproape la unison, ca într-o simfonie. Exista parcă atunci un cuvânt de ordine subînțeles: ‹să nu hulim cele sfinte›”, iar între acestea se aflau credința, țara, națiunea”.
Academicianul spune că el a asociat mereu credința (și Biserica noastră) cu națiunea și cu Țara Românească din rațiuni mai ales istorice.
Textul integral semnat de Ioan-Aurel Pop:


Geneza națională și credința creștină

Am văzut, cu tristețe, în ultima vreme, că asocierea României și a națiunii române cu credința creștină îi irită pe mulți contemporani, îi supără pe cei „deștepți” ori pe cei care se cred mai „deștepți” decât alții. Am pus cuvântul „deștepți” între ghilimele, fiindcă l-am luat nu în sensul curent contemporan, ci în sensul său originar și primar, acela de „treji” sau „treziți” din „somnul cel de moarte”. „Treziții” îi consideră pe mai toți românii cufundați în acel „somn”. Însă „deștepți” sau „treziți” se consideră pe sine mulți dintre frustrați, mulți dintre cei autosuficienți, fiindcă sunt iritați de mesajele care nu le convin.

Dar, oricât de ciudat le-ar părea unora, astăzi nu poți să fii „deștept” în spațiul public fără cultură, fără cunoaștere, fără învățătură.

Eu am asociat credința (și Biserica noastră) cu națiunea și cu Țara Românească din rațiuni mai ales istorice. Studiul istoriei este meseria mea și fac această meserie de mulți ani, cu pasiune. Poporul român există în istorie de pe la finele mileniului I al erei creștine, adică de peste o mie de ani. În cea mai mare parte a acestei lungi perioade de timp, oamenii și-au văzut de necazurile și de bucuriile lor, de viața lor simplă, împărțită, în cea mai mare parte, între muncă și odihnă, între luptă și tihnă.

Secole la rând, grija de căpetenie a majorității oamenilor a fost „pâinea noastră cea de toate zilele”, adică preocuparea de viețuire și, adesea, de supraviețuire fizică. Oamenii cu trai decent și îndestulat au reprezentat în Europa, până prin secolul al XIX-lea, între 2 și 5% din toată populația. Asta nu înseamnă, în ciuda prejudecăților curente, că oamenii de demult, fiind săraci din punct de vedere material, nu au putut cugeta liber, în limitele orizontului lor. Ideea pedepselor crunte aplicate în Evul Mediu celor care nu gândeau pe linia oficială laică sau religioasă este, în mare parte, falsă (vezi, de exemplu, Régine Pernoud, Pour en finir avec le Moyen Âge, în varii ediții apărute în franceză, dar și în alte limbi).

Inchiziția din Occident – fără relevanță în lumea răsăriteană bizantină – a aplicat teribilele sale pedepse nu în Evul Mediu, ci la începuturile Epocii Moderne (care începe pe la 1400-1500). Gândirea liberă nu a fost nici atunci în largul ei, dar a fost cu adevărat arestată în perioadele mai recente și mai ales în vremea dictaturilor de extremă dreaptă sau de extremă stângă din secolul al XX-lea. Iar românii, spre deosebire de multe alte popoare europene, au trăit patru decenii lungi de comunism, în care credințele și Bisericile au fost crunt persecutate (unele au fost desființate prin lege), în care educația religioasă a fost interzisă, în care manifestările publice ale cultelor (mari ceremonii, pelerinaje, sărbători de hram, sfințiri de biserici etc.) au fost oprite sau poprite.

După evenimentele din decembrie 1989, aceste opreliști absurde au fost abolite și majoritatea românilor au sperat că orice fel de amestec al politicului în treburile cultelor, în manifestările de credință ale cetățenilor ar fi de domeniul trecutului. Firește, au existat și există oameni care nu sunt religioși și chiar unii care luptă contra credințelor și instituțiilor religioase, care sunt sau se declară atei, agnostici, „progresiști”, marxiști ori neomarxiști etc. Într-o societate democratică, există loc pentru toți (aceasta este esența democrației), atâta vreme cât nu se încalcă libertatea de credință și de conștiință a altora și nu se îngrădește manifestarea credinței celorlalți.

Este absurd să condamnăm regimul comunist, dar să aplicăm în continuare, unii dintre noi, metodele sale discriminatorii și exclusiviste. O societate liberă trăiește și își manifestă libertatea și prin polemici, dar polemicile publice au rostul lor, au formele lor decente, se adaptează unui nivel înalt de civilizație și de cultură civică. Nu se poate face polemică publică folosind limbaje suburbane, lovituri sub centură, atacuri la persoană, înverșunări și amenințări. Este trist că, la trei decenii de la revenirea în Cetate a libertății de credință și de conștiință, unii o neagă în numele „progresului”.

Noi nu știm cum va fi viitorul, dar trecutul românilor s-a construit în mare parte prin idealul creștin, prin tăria credinței și prin forța Bisericii. Recent, această afirmație a mea, ca istoric, i-a deranjat pe unii „toboșari ai vremurilor noi”, care vor neapărat o lume următoare atee, necreștină, automatizată și robotizată. Aceștia ar prefera să scoatem orice referință religioasă din viețile noastre și chiar să interzicem/ schimbăm Imnul Național, pentru că acesta cuprinde versuri de genul „Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină”. Ca urmare, unii dintre aceștia au pornit polemici fără de principii, pline de umori și de ură, adesea la adăpostul anonimatului, vădind o intoleranță cruntă și o incultură crasă.

Din fericire, nu a fost așa mereu. Nici pe vremea când s-a făcut această țară, liderii nu se purtau cu mănuși, ci se veștejeau reciproc, se pârau, se gratulau în limbaj colorat (domeniu în care suntem campioni și astăzi!). Dar, dincolo de orice orientare politică și chiar grad de cultură, au pus împreună umărul pentru țară, aproape la unison, ca într-o simfonie. Exista parcă atunci un cuvânt de ordine subînțeles: „să nu hulim cele sfinte”, iar între acestea se aflau credința, țara, națiunea.

Nu dau decât un exemplu și nu unul din lumea laică – care se inflamează mult mai acut și se repede ușor la invective – ci din viața noastră bisericească, greu încercată și ea astăzi. De la 1744 (când Ioan Inochentie Micu Klein a convocat la Blaj un Sinod General (un fel de congres național românesc, dincolo de orice diferență confesională), trecând prin actul fundamental al națiunii numit Supplex Libellus Valachorum (1791-1792) și semnat de Gherasim Adamovici (ortodox) și Ioan Bob (greco-catolic), prin Revoluția de la 1848-1849 (Marea Adunare Națională de la Blaj, prezidată de episcopii Andrei Șaguna, ortodox și Ioan Lemeni, greco-catolic), prin Mișcarea Memorandistă (1881-1894) și ajungând la 1918 (greco-catolicul Iuliu Hossu, viitor cardinal și ortodoxul Miron Cristea, viitor patriarh), slujitorii și ierarhii celor două Biserici românești din Ardeal, ca și liderii laici de ambele confesiuni – deși nu se iubeau mereu, ba, dimpotrivă, aveau dese momente încordate și chiar conflicte – au fost împreună, uniți în asumarea rolurilor de lideri ai națiunii, nelăsând să răzbată nicio fisură în exterior. Diferendele erau normale, dar până la credință, la patrie și la națiune.

Astăzi, crezându-ne atoateștiutori, nu mai respectăm principii, valori și nici virtuți. Și, evident, nu mai avem respect nici pentru trecut și nici pentru profesioniștii trecutului. Imnul Național exprimă un mare adevăr: cel puțin până la 1848 și cu precădere în provinciile aflate sub dominație străină (unde trăiau mai mult de jumătate dintre toți românii de atunci), mișcarea de emancipare națională a fost condusă de preoți, de „preoți cu crucea-n frunte”.

De pe la 1350-1400, românii din Transilvania (iar Transilvania reprezintă azi circa 40% din teritoriul și populația României) nu au mai avut voie să aibă o clasă politică laică în nume propriu, românesc, adică o stare (sau o „națiune”, cum se spunea de la 1500 încoace), cum aveau nobilii (maghiari), sașii și secuii. Liderii politici și religioși ai românilor au fost, de atunci și până în secolul al XIX-lea, clericii ortodocși și, după 1700, ortodocși și greco-catolici, adică slujitorii Domnului de rit bizantin.

Ambele Biserici românești din Ardeal au același rit, pornesc din aceeași rădăcină, iar greco-catolicii au fost înainte de „unirea religioasă” ortodocși. Mulți, contemporani, animați de valorile și realitățile prezentului, au mari dificultăți în înțelegerea și acceptarea acestei realități. Neînțelegerea vine dintr-o prejudecată, anume din neputința de a concepe că separarea oficială dintre laic și religios s-a produs foarte târziu, odată cu ceea ce numim constituționalismul modern. Pentru oamenii medievali, atașamentul nețărmurit față de credință și față de Biserică era un comandament de viață, iar viața de atunci nu se putea concepe în afara credinței și a Bisericii.

Laicul și religiosul interferau în asemenea măsură încât erau un monolit și formau însăși viața de odinioară. Separarea conștientizată dintre laic (mirean) și religios (confesional) s-a făcut foarte târziu, odată cu separarea constituțională dintre stat și Biserică. Toate cuceririle de drepturi – puține, câte au reușit să obțină românii transilvăneni până la 1848 – s-au făcut sub conducerea clericilor. Drept dovadă, avem măsurile luate de inamici contra acestora.

De exemplu, după căderea și moartea lui Mihai Viteazul, dieta Transilvaniei (din care nu făcea parte niciun român) a decis să rupă legătura cu ambele „principate valahe” și a interzis intrarea în Transilvania a tuturor clericilor de la sud și est de Carpați, pentru că „Tiranul” și „Valahul” (adică Mihai Viteazul) își pregătise „invazia” prin „tainica lucrare a preoților săi care se numesc călugări”. Acestea sunt fapte înregistrate de istorie și ele nu se pot șterge pentru că nu convin unor contemporani ai noștri.

Toate aceste fapte au fost consemnate, după descifrarea și interpretarea a mii de surse, de către mai mulți istorici, dar mai ales de către David Prodan, într-o capodoperă a sa, numită Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării națiunii române (apărută în mai multe ediții, din 1948 încoace). Autorul, de formație materialistă interbelică și nu contrafăcută sub influența comuniștilor (de altminteri, David Prodan și-a depus carnetul de partid în 1962, intrând în rezistența intelectuală contra regimului), demonstrează (în cartea citată și în altele) cum ne-au condus de-a lungul istoriei medievale și moderne, până la 1848, preoții. Nicolae Iorga a călătorit în Transilvania abia la cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea (marele istoric fiind născut în 1871) și a înțeles de îndată secretul supraviețuirii acestor români obidiți. Înțelegerea se vede din titlul cărții sale apărute în 1902, intitulate Sate și preoți în Ardeal.

După cercetări minuțioase, studiind viața românilor ardeleni cam de pe la 1400 până spre 1800, Nicolae Iorga a constat că preoții au salvat naționalitatea noastră, fapt pentru care le închină lor pomenita carte: „Preoților și învățătorilor din românimea de peste munți, celor prin cari se păstrează neamul în așteptarea viitorului, care atârnă de vrednicia noastră, închină această carte autorul”. Ce poate să fie mai grăitor pentru rolul elitei noastre bisericești în istorie decât aceste vorbe cu putere se maximă ale celui mai important istoric român din toate timpurile? Omagiul este cu atât mai realist cu cât, până târziu, în secolul al XVIII-lea, tot preoții erau și învățători la școlile noastre, ținute nu de statul cel străin (străin de nevoile și de durerile noastre), ci de Biserică și de comunitate.

Când poetul Andrei Mureșanu a scris poezia „Un răsunet”, el avea în fața ochilor imaginea românilor conduși de liderii lor spirituali și pământești – preoții cu crucile lor pe piept, în inimi și în mâini – în drum spre Blaj, organizați în cete ordonate și disciplinate. Andrei Mureșanu a văzut cum, cu respect și smerenie, zecile de mii de români se uitau la copreședinții Adunării Naționale de la Blaj, din mai 1848, adică la episcopii Andrei Șaguna și Ioan Lemeni, ca la izbăvitorii lor, ca la liderii capabili să-i scoată la liman. De-aceea și nu din vreo fantezie de literat, poetul a i-a pus în vers pe „preoții cu crucea-n frunte”.

Așa s-au petrecut lucrurile, ele sunt demult istorie și istoria nu poate să fie schimbată. Dacă putem (sau, câteodată, avem doar iluzia că putem) schimba prezentul, dacă putem modifica sau măcar pregăti într-un anumit fel viitorul, trecutul rămâne mereu „așa cum a fost” (Leopold von Ranke). Iar specialiștii cinstiți au dreptul să-l reconstituie numai „așa cum a fost” și nu să-l „recondiționeze” după nevoile prezentului, după „comanda socială”, după comanditar, după mărimea plății în arginți, ori după gustul unora. Văd și eu în jurul meu pe unii semeni care repudiază și condamnă credința creștină, care atacă Biserica (Bisericile), care ar vrea să-i vadă și să-i facă pe toți oamenii de altă credință decât cea pe care o au, sau atei, sau nihiliști, sau neomarxiști.

Am auzit deunăzi un „analist” imberb decretând că un om inteligent nu poate să fie credincios. Atunci trebuie să acceptăm că o armată de savanți, de la Copernic, Galileo Galilei, Blaise Pascal, Francis Bacon, Johann Kepler și până la Newton, Leibniz, Maxwell, Kelvin sau Pasteur au fost proști, căci lipsa de inteligență înseamnă, în limbaj popular, prostie.

Mai văd că unii dintre criticii credinței și ai Bisericii ar vrea nu numai să facă lumea de azi „progresistă” și să ne cioplească pe toți după chipul și asemănarea lor, dar fac eforturi să schimbe și istoria care nu le convine. Or, aceasta seamănă a dictatură, a intoleranță, a discriminare. Oare pentru asta să fi luptat „aproapele nostru” la 1848, la 1918, la 1989, pentru mutilarea prezentului și pentru modificarea trecutului, în acord cu voința unor grupuri marginale și animate de ură? Oare pentru asta să fi murit în închisorile comuniste atâția intelectuali de-ai noștri creștini ortodocși, greco-catolici și de alte confesiuni?

Nu numai în Evul Mediu ci și în Epoca Modernă, românii au fost conduși de preoți, călugări, de ierarhi vrednici. Mai mult, hotărârea de unire de la Alba Iulia a fost citită de ierarhul greco-catolic Iuliu Hossu, iar un alt ierarh, cel ortodox, Miron Cristea a însuflețit mesele îmbrățișându-și „fratele” și spunând:  „Pe cum ne vedeți azi îmbrățișați frățește, așa să rămână îmbrățișați pe veci toți frații români!”.

Asta nu înseamnă că istoria noastră a fost imaculată sau că oamenii Bisericii nu au greșit sau nu greșesc, dar avem elementara obligație morală de respect pentru adevăr și pentru cei care ne-au condus prin vremuri bune și rele, ca să ajungem să trăim cu toții într-o țară a noastră. Nu avem dreptul să ascundem greșelile și nici să lăudăm neîmplinirile, dar suntem „condamnați” la cumpătare și echilibru.

Judecățile și prejudecățile prezentului nu ne dau cuvânt să blamăm ori să falsificăm trecutul. Dacă ne-am eliberat doar ca să proferăm blesteme și să punem stigmate, ne amăgim cu o falsă libertate. Libertatea noastră nu înseamnă limitarea libertății celorlalți, ci înseamnă înțelegere, acceptare, bunăvoință, iubire și bunătate.

Sorin Ioniţe
Sursa: basilica.ro

Atenție la Stelian Ion, ministru usr, acest Raluca Prună în travesti!

Doamne, de unde i-o scoate USR pe toţi deraiaţii ăştia?
În august 2020 situl DIGI24.ro (citez de-aici ca să nu avem vorbe) publica un material infamator despre Stelian Ion (candidat la vremea aceea la Primăria Constanţa).

Citez: ”Pentru a pune mâna pe o garsonieră de la ANL, Stelian Ion a încălcat de cel puțin patru ori legea, crescându-și în mod fraudulos punctajul”.
O explicare în extenso a neregulilor încadrabile atât de dur şi descalificant pentru domnul Stelian Ion este prezentată de newsweek.ro într-un articol documentat până la nivel de copii inatacabile din dosarul pe care însuşi Stelian Ion l-a depus la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța, instituția responsabilă cu evaluarea solicitanților de locuințe ANL.
Articolul este intitulat “Șarlatania din trecutul deputatului USR Stelian Ion: handicap inventat pentru locuință ANL” şi creionează profilul unui mic gangster de provincie care se pretează la tot felul de malversaţiuni, doar – doar şi-o depăşi condiţia de găinar.
Ceea ce nu se spune în materialul DIGI24.com dar rezultă din articolul publicat de newsweek.ro este că, la momentul depunerii dosarului la RAEDPP, Stelian Ion avea şi o pilă puternică în interiorul instituţiei, anume chiar pe mama sa. Care, ce să vezi, lucra fix la biroul juridic, cel în sarcina căruia cădea analiza dosarului fiului ei.
Cu toate că umflarea punctajului s-a realizat într-un “mod fraudulos” (DIGI 24 spune, nu eu!), se pare că mămica şi-a făcut  treaba pe lângă membrii comisiei (colegii săi de birou) din moment ce fiul dânsei, handicapat (cum singur se caracterizează), şi-a primit garsoniera mult dorită.
Cine e atât de leneş la mansardă (ca să ne menţinem în terminologia locativă) încât să pună toată această convergenţă favorizantă pe seama coincidenţelor, n-are decât să ceară carnet de membru în partidul domnului Stelian Ion. Îl va primi cu certitudine, pentru că are exact profilul de MEMBRU pe care USR îl caută şi îl merită.

Faptul că un astfel de specimen dubios, cu o astfel de tinichea legată de coadă, este desemnat de alianţa politică a reformatorilor, purilor şi intransigenţilor să fie ministru în guvernul României, reprezintă clar o nesimţire. Iar faptul că ministerul care i se încredinţează lui Stelian Ion este tocmai cel al justiţiei, reprezintă superlativul nesimţirii. O flegmă progresistă pe obrazul românilor.

Dar Stelian Ion nu vrea doar desfiinţarea SIIJ, obsesia maladivă a tuturor sorosiştilor – macovişti de care am vorbit într-un articol anterior.   Într-un interviu recent ne anunţă că îşi propune mult mai mult moloz din demolări: vrea să pună la pământ tot ce-a mai rămas instituţie independentă şi obiectivă în România: CCR, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi.
Handicapat handicapat, cu nevoie de însoţitor cu nevoie de însoţitor, dar când vine vorba de pus la pământ ce stă încă în picioare, e mai zglobiu ca strechea ministrul nostru intrepid.

USR – PLUS a dat ţării o garnitură de smintiţi.  De-aici şi bizareria lor. Inadecvaţi, tupeişti, mereu cu piatra-n mână. Ei, de fapt, nu au venit să guverneze ţara ci să parodieze.
Barna şi Cioloş – Pat şi Patachon. Drulă şi Ghinea – Stan şi Bran. Ungureanu şi Goţiu – Horia Şerbănescu şi Radu Zaharescu.
Cât despre Stelian Ion, el nu este altceva decât un fel de Miluţă Gheorghiu jucând-o în travesti pe Coana Chiriţa (alias Raluca Prună).
Cu aşa măscărici senzaţia de bâlci, de improvizaţie şi de panglicăreală este totală.
Rămâne totuşi o problemă: devine tot mai clar că oamenii ăştia din USR – PLUS chiar au nevoie de însoţitor!
Aici Stelian Ion n-a minţit. Chiar are nevoie. Dar, în acest caz, de ce i se permite să umble singur?

Contele de Saint Germain

Prăbușirea Babilonului?! Informații despre evenimentele din SUA

Că lucrurile nu sunt întotdeauna așa cum par … că curățarea geopolitică va fi un proces dureros. Masa a fost acum pregătită. Certificarea Congresului a fost documentată. Fiți pozitivi și curajoși. Nu va scăpa nimeni de răzbunarea care va veni. Dacă a existat vreodată un moment pentru a ne aminti următoarele expresii și predicții Q, acel moment este acum !

Va fi biblic! Nimic nu poate opri ceea ce vine. Nimic !
În dimineața zilei de 7 ianuarie 2021, Congresul SUA l-a certificat pe Joe Biden drept următorul președinte american. Dar, a existat o problemă. Anumiți membri ai Congresului conduși de democrați și fostul președinte Barack Obama, conspiraseră cu dușmani străini pentru a desfășura alegeri frauduloase în 2020 și, prin urmare, comiseseră trădare. Și alegerile încă nu s-au încheiat. Statele ar putea încă să-și certifice voturile pe măsură ce au apărut dovezi ale fraudei electorale, care au inclus probe relevante pentru securitatea națională.
Iată ce ne dezvăluie judecătoarea Anna Von Reitz: ,, Dovada că Obama și colegii săi au conspirat literalmente pentru a fura alegerile pentru Joe Biden a venit de la un dezvăluitor din guvernul italian. Agenții CIA au fost identificați în colaborare cu foști membri ai guvernului italian și contractorului italian pentru apărare LORENZO pentru a încărca software-ul folosit pentru a inversa voturile electronice ale americanilor și a suci artificial o victorie a lui Biden. Acum avem cine, ce, unde, când, cum și de ce s-a întâmplat și răspunsul la modul în care o victorie a lui Trump a fost răsturnată în favoarea unui om care este un criminal auto-admis.
Aceasta este „cireșa de pe tort” a tuturor crimelor care au apărut din Mlaștina DC în ultimii cinci ani, expunând pe deplin cultura criminalității care a fost promovată și recompensată încă de la asasinarea lui Kennedy. Înainte de a presupune că aceasta a fost o acțiune simplă a unor agenți italieni implicați în această crimă, generalul italian responsabil cu coordonarea operațiunii este un jucător cheie în structura de putere și administrația Uniunii Europene. Nu a acționat singur.
S-a confirmat că Barack Obama a fost direct implicat și că banii livrați de administrația sa în conturi din Iran au fost folosiți pentru a-i utiliza în acest scop. Vă rugăm să acordați atenție – „confirmat” nu înseamnă presupus. Înseamnă că profesioniștii din domeniul aplicării legii și auditorii criminaliști responsabili de anchetă au dovada în mâinile lor. Acest scandal este mai mare decât Watergate. Aceasta este crima politică a secolului și orice membru al Congresului, republican sau democrat, care nu iese în sprijinul puternic al președintelui Trump va fi marcat pentru totdeauna ca un complice la această crimă și un trădător pentru oamenii din această țară.
Serviciul Secret Italian cooperează pe deplin, iar guvernul italian ia măsuri puternice și imediate pentru a intercepta făptașii și a furniza informațiile presei italiene. Fotografiile fugarilor au fost publicate în Italia și are loc o vânătoare majoră de oameni; unii dintre participanți au fost deja arestați, iar alții au fost arestați sub protecție.
Grupul lui Sidney Powell (una dintre avocatele lui Trump) este în fruntea efortului de a sparge această poveste în America și acționează în calitate privată pentru a susține capturarea documentarului și a mărturiei martorilor în Italia. Au nevoie disperată de ajutor: http://nationsinaction.org/
În primul rând și cel mai important, aceste informații trebuie să ajungă la Președinte și la membrii fiecărei delegații a Congresului. Trebuie să aibă „motive de știut” că un vot pentru Joe Biden este un vot public atât pentru un escroc, cât și pentru un sindicat al criminalității, afacerile ca de obicei din DC.  În sensul cel mai adevărat, atunci, această situație este o urgență națională – ceva care ne afectează pe toți negativ, indiferent de rasă, religie sau partidism.”

Italia implicată în frauda electorală din SUA
Agenții britanici care lucrau pentru MI-6 din Londra au făcut o operațiune în Italia, care a fost monitorizată de oamenii noștri și de persoanele din Italia și Elveția. Poporul italian este înnebunit că alegerile din SUA au fost gestionate din Italia. Președintele Trump are nevoie de Oamenii din spatele său pentru că face ceea ce a fost angajat să facă: să protejeze poporul american și Constituția de dușmani străini și interni. Iezuiți, masoni, mai multe grupuri au conlucrat pentru a fura aceste alegeri.
Aparent, Elveția nu este singura țară care a jucat un rol major în operațiunea internațională de hacking împotriva alegerilor din SUA. În ultimul articol publicat pe acest blog: https://lacrunadellago.net/2020/12/23/the-swiss-connection-switzerlands-involvement-in-the-us-electoral-fraud/?lang=en autorul și cercetătorul elvețiano-american Neal Sutz a explicat cum Elveția a avut un rol fundamental în lovitura de stat internațională împotriva lui Trump.
Elveția a cumpărat recent drepturile exclusive ale Scytl, compania legată de Dominion Voting System, care, conform mai multor analize statistice, trecuse sute de mii de voturi de la Trump la Biden. Elveția știa perfect despre defectele structurale ale Scytl, dar nu a reușit să avertizeze administrația Trump cu privire la defecțiunile tehnice ale acestui software. Cu toate acestea, există o altă țară care ar fi putut avea un rol și mai crucial în această poveste, iar țara respectivă este Italia. În această privință, există o versiune interesantă și senzațională a complotului fraudelor oferit de Bradley Johnson, fost agent CIA și șef al uneia dintre stațiile agenției. Potrivit lui Johnson, practic Italia a fost direct implicată în manipularea voturilor la alegerile din SUA.
Analistul de informații confirmă parțial povestea privind raidul forțelor speciale americane pentru recuperarea serverelor Dominion găzduite în stația CIA din Frankfurt. Alte surse au confirmat autenticitatea poveștii și aparent raidul a reușit să recupereze serverele, care constituie o dovadă irefutabilă a fraudei. Generalul Thomas McInerney a susținut că, după raid, a avut loc o luptă violentă între paramilitarii CIA chemați din Afganistan pentru a apăra stația și grupul forțelor speciale americane. Cinci militari și-ar fi pierdut viața în acea luptă. Johnson oferă o altă versiune, chiar mai șocantă. Fostul agent al CIA nu neagă această operațiune, dar susține că datele pirate au fost mutate de la Frankfurt la Roma, în ambasada SUA situată pe strada centrală din via Veneto. Potrivit lui Johnson, serverele de la Frankfurt găzduiau doar piese parțiale ale hacking-ului, dar adevăratul principal protagonist al atacului ar fi fost Roma.

În ziua alegerilor, a avut loc ceva fără precedent în istoria alegerilor din SUA. Dintr-o dată, numărarea voturilor în statele cheie a fost oprită simultan în mijlocul nopții, când în Italia era deja dimineață. Operațiunea de hacking era în curs, dar făptașii și-au dat seama că era ceva în neregulă. „Trump a obținut un număr record de voturi”, spune Johnson, iar trecerea voturilor de la Trump la Biden nu a fost suficientă pentru a oferi cu siguranță „victoria” candidatului democrat. Ambasada SUA la Roma ar fi fost implicată în atacul de piratare. În acel moment, Roma a urcat pe scenă primind datele de la Frankfurt, dar a fost necesară o nouă elaborare de algoritmi pentru a schimba în cele din urmă rezultatul în favoarea lui Biden. Prin urmare, operațiunea de recalibrare a atacului de piraterie ar fi avut loc în via Veneto și, dacă acest fapt ar fi confirmat, ambasada americană la Roma ar fi implicată direct într-o încercare de a-l răsturna pe președinte. În acest scenariu, puterile subversive infiltrate în guvernul SUA, Deep State, planificaseră o lovitură de stat împotriva comandantului lor șef.

În acest moment, ambasadorul SUA în Italia este Lewis Eisenberg, fost membru al Goldman Sachs și colaborator la prima campanie al lui Trump, dar în același timp aproape de lobbyștii sioniști, neoconi, care sunt dușmani ai președintelui pentru planul său continuu de a retrage Armata SUA din Orientul Mijlociu.
Johnson susține că în noaptea alegerilor din ambasada Romei din SUA a fost un bărbat din departamentul de stat al SUA. Fostul agent CIA arată în videoclip imaginea acestui bărbat, aparent făcută de autoritățile italiene care desfășurau o operațiune de supraveghere axată pe acest oficial. Acest oficial ar fi fost direct implicat în coordonarea atacului de hacking. În acest moment, Johnson oferă o revelație și mai șocantă.
Există un alt actor care a jucat un rol crucial în această operațiune și este Leonardo, o companie guvernamentală italiană lider în sectorul aerospațial și de apărare. Odată ce hackerii au creat noii algoritmi pentru a comuta mai multe voturi de la Trump la Biden, au trimis „aceste noi numere înapoi către un satelit militar italian operat de Leonardo” susține Johnson. Aici info despre implicarea Italiei : http://www.paulstramer.net/2021/01/us-embassy-in-italy-conspires-to-take.html

După ce au făcut acest lucru, noile date manipulate au fost trimise înapoi la aparatele de vot Dominion din SUA. Prin urmare, dacă această versiune este corectă, guvernul italian ar fi implicat direct în acest atac. Cel mai mare acționar al lui Leonardo este guvernul italian, deoarece Ministerul Italian al Economiei deține 30% din această companie. CEO-ul LeonardoAlessandro Profumo, a fost numit în 2017 de fostul premier italian Gentiloni și confirmat în 2020 de guvernul actual al lui ConteProfumo a fost, de asemenea, găsit recent vinovat pentru comiterea de fraude de către un tribunal italian și a primit o pedeapsă de șase ani de închisoare. Prin urmare, guvernul Conte ar fi jucat un rol decisiv în operațiunea de hacking, deoarece ar fi furnizat tehnologia lui Leonardo pentru a comite un atac direct împotriva suveranității SUA.

În această privință, este important de menționat că guvernul lui Conte a fost printre primii directori internaționali care i-au transmis felicitări lui Joe Biden, când nu a existat și nu există încă confirmarea oficială a presupusei sale victorii. Italia a încălcat direct OE din 2018. Dacă declarațiile lui Johnson sunt adevărate, Italia ar încălca direct Ordinul Executiv din 2018 (https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/ ) împotriva interferențelor electorale externe, semnat de președintele Trump.

Președintele nu a fost nepregătit în fața eventualității că țări străine și forțe interne din SUA ar fi încercat să se amestece în alegeri. 
Ordinul Executiv prevede în mod clar că după 45 de zile de la alegeri, un raport detaliat cu privire la această ingerință trebuie să fie transmis președintelui. Amânând transmiterea raportului către Trump, comunitatea americană de informații a instituit un sabotaj. Cu toate acestea, se pare că directorul DNIRatcliffe, i-ar fi putut transmite lui Trump unele părți din raport și că Trump i-a oferit funcția de avocat special lui Sidney Powell. Consilierul special ar avea puteri relevante cu care ar putea sechestra mașinile de vot, în special cele ale Dominion, ar putea pune sub acuzare autorii fraudei și ar putea confisca proprietățile companiilor implicate direct în atacul de hacking.

SPYGATE EXPOSED: View the Stunning Chart Detailing the Democrat Plot to  Take Down Trump | NewsRadio 830 KHVH | The Sean Hannity Show

OE a fost conceput în mod clar pentru a sancționa actorii străini și interni care au participat la interferență, iar Italia, dacă versiunea lui Johnson este exactă, ar încălca direct acest ordin prin săvârșirea unui atac direct împotriva suveranității naționale a SUA. Dacă aceste acuzații șocante ar fi confirmate, s-ar putea deschide o criză diplomatică fără precedent între Italia și SUA. Guvernul SUA ar putea sancționa puternic Italia pentru acest amestec.

Se pare că Statul Profund italian ar putea fi elementul cheie pentru rezolvarea infracțiunii de fraudă electorală împotriva lui Trump, dar ar fi, de asemenea, fundamental să se descopere SpyGate, primul sabotaj internațional împotriva președintelui. 
SpyGate este operațiunea ilegală de spionaj concepută împotriva lui Trump în 2016 și Italia a avut o parte importantă în aceasta, deoarece serviciile secrete italiene, sub administrațiile Renzi și Gentiloni, și-ar fi ajutat omologul din SUA într-o încercare de a-l descrie în mod fals pe Trump ca fiind un „agent rus”. Prin urmare, există un fir roșu care leagă primul sabotaj împotriva lui Trump și al doilea, iar acest fir roșu este Italia și structura sa subversivă infiltrată în inima instituțiilor italiene.

Ca urmare, pe 1 Ianuarie 2021 Delta Force au asaltat o proprietate de 200 de acri a familiei Biden din Ucraina și au găsit un labirint de tuneluri subterane care se desfășurau pe câteva mile considerate a fi folosite pentru traficul uman, spălarea banilor, aurului și multe arme și muniții. Procurorul șef din Ucraina recent a dezvăluit că pe timpul președintelui Porochenko, familia Biden a ,,suflat„ din Ucraina cca. 2,5 miliarde de dolari prin fiul Hunter Biden care era CEO la cea mai mare companie energetică din Ucraina. Fiul avea un salariu net de 68.000 $/lună fără să facă nimic. Acum ucrainenii își cer banii înapoi. Senatori democrați au intervenit disperați pe lângă autoritățile ucrainene să nu divulge dosarul familiei Biden. Asta pe lângă milioanele de dolari primiți de la chinezi și cine mai știe câți din România pe timpul lui Băsescu.
În 4 ianuarie, avocatul lui TrumpLin Wood, a scris pe Twitter că judecătorul-șef al Curții SupremeJohn Roberts și o multitudine de indivizi puternici din întreaga lume erau șantajați într-o schemă oribilă care implică răpiri și ucideri de copii, imagini capturate pe dispozitive video.

Asaltul Capitoliului
În 6 ianuarie, protestul de la Capitol a fost o capcană. Corupția a fost finanțată de SorosObamaClinton Foundation, dar a venit și de la Vatican. În 5 ianuarie autobuze întregi au sosit în DC cu 250 de neofasciști Antifa și BLM, care s-au deghizat în susținători ai lui Trump, iar în 6 ian. după discursul lui Trump au luat cu asalt Capitoliul. Poliția a fost complice și i-a ,,poftit înăuntru”. Apoi au intrat în scenă ,,actorii” și televiziunile de propagandă precum CNN, care transmiteau imagini cu ,,huliganii lui Trump”. O scenă controversată mi s-a părut femeia împușcată în gât, cică… Fiind la pământ nu se vede sânge pe marmura de sub ea, ori la o astfel de împușcătură ar trebui să curgă sânge în valuri… Apoi apare și un ,,martor” intervievat de CNN (sic!)… S-a confirmat că a fost ,,steag fals”, femeia nu a fost împușcată și e bine mersi.
 Iată imaginile și comentul :https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxsYV2_e4T9kX9P8d_jyMhlBciv72EICh7cX0se9W5dXjCtMUeluJaX6AAgcXrXzd-xmtQ4X-KraTICMQU0KLPTHE2k9Cu13R1ZQHcEOxxC9ksmv4VLa5nOaIalBoapFY2aT8vB

Când Capitol Hill, era în haos, militari ai Trupelor de Operațiuni Speciale au luat laptopurile lui Pelosi și ai altor șbobolani ai Deep State în care sunt o mulțime de probe și dovezi ale fraudei. Aproximativ o duzină de laptopuri i-au fost date lui Trump.
 Și apropo de imaginile date tot de CNN din biroul lui Pelosi cu acel Viking tatuat, nu este altcineva decât ginerele lui Pelosi care face parte din Antifa. Iată pozele : 

Până și Antena 3 Tv, fervenți susținători ai lui Biden, cu o seară în urmă au publicat iamgini cu ANTIFA în Capitoliu și ginerele lui Pelosi, comentând că sunt multe semne de întrebare privind violența susținătorilor lui Trump… Apple Maps a blocat direcțiile către Washington D.C., ca un alt exemplu că Big Tech interferează cu democrația onestă. Jeffrey Prather a avertizat că Deep State poate încerca să plaseze bombe în bisericile din D.C. Agenți FBI au găsit explozibili în jurul Capitoliului. De când erau puși și cu ce scop…?? Susținătorii lui Trump au fost condamnați instantaneu în mass-media de stânga, chiar dacă dovezile evidente ale furtului alegerilor de către democrați sunt aruncate în afara instanței, fără niciun fel de audieri. Dublele standarde brutale vor conduce această națiune la război cu ea însăși.

Trădarea Lui Mike Pence
Parlamentarii din Pennsylvania îi cer lui Pence să respingă voturile electorale frauduloase și să le acorde mai mult timp pentru a investiga neregulile electorale. Trump trimite pe Twitter că vicepreședintele are puterea de a respinge voturile electorale, în timp ce NYT (New York Times) conduce un articol de propagandă susținând că Pence a spus că nu are o astfel de putere. Povestea din NYT a fost ulterior revelată ca fiind o știre falsă. Google MapsTwitterFacebookYouTube și alte rețele sociale au cenzurat puternic, interzicând postările și ștergând conturile băieților buni. 
Twitter și Facebook au închis conturile președintelui Trump, Lin Wood și ale altora, care nu se conformează agendei lor de stânga. Cenzura Big Tech face parte dintr-o operațiune de curățare pentru a ascunde toate dovezile și adevărurile pe care nu vor ca oamenii să le vadă. Alegerile nu s-au încheiat, chiar dacă Biden a fost confirmat ca președinte ales. Statele pot încă să-și certifice voturile pe măsură ce apar noi dovezi, care pot include probe de securitate națională. Trump are în vedere declasificarea totală și concedierile în masă ale trădătorilor de top din administrație. Conspirarea cu puteri străine pentru a fura alegerile în SUA, are o pedeapsă cu moartea prin executare.
Generalul Lt. Tom McInerney avertizează că, dacă Pence nu acționează, Trump trebuie să declare autoritatea militară pentru a salva națiunea (și după cum se știe Pence a trădat, se pare că este șantajat de Cabală cu scene de pedofilie). Mike Pence a demisionat din funcția de vicepreședinte și ar trebui arestat pentru că a condus opoziția la procesul împotriva fraudei electorale. A primit unul dintre aceste mesaje la înmormântarea lui George Bush Sr. Adevărul va ieși în curând despre Mike Pence.

Aici interviu cu Gen. McInerney din 6 ianuarie: https://www.youtube.com/embed/byxd4y7XzDI

Pe lângă votul prin e-mail și contorizarea fraudelor la nivel national, pe 2 noiembrie falimentul SUA a fost complet. Nu puteți alege un președinte într-o corporație în faliment. Cu certificarea lui Pence, el și toți cei care au votat în favoarea ei sunt vinovați de trădare! Aceștia vor fi arestați pentru trădare și alte acuzații în următoarele 2 săptămâni. Aceste arestări vor include toți cei implicați până la mass-media, corporații complice, birouri de vot de stat, cei din țări străine care au fost implicați în tipărirea buletinelor de vot false (China) și a programatorilor / furnizorilor de mașini de vot. Lista continuă. Pe lângă toate astea, SUA a fost supusă unui război biologic (din partea Chinei), prin Covid-19, virus creat în laboratoarele din Wuhan și finanțate de Obama, Bill Gates și Soros.

 O creștere a numărului de persoane care își dau demisia din motive de sănătate sau se retrag, va fi de fapt o acoperire pentru a fi arestați pentru aceste infracțiuni. Revendicările de leziuni ale picioarelor cu oameni care poartă cizme medicale negre de mers, vor fi de fapt aceia care ascund brățări pentru gleznă (aceleași cizme pe care le purtau Biden, Hillary și McCain). Multe dintre acestea vor fi pentru crime împotriva umanității, inclusiv ceea ce am enumerat mai sus. Infracțiunile reale vor fi schimbate în ceva mai ușor de gustat pentru public.

Congresul a cunoscut întotdeauna de arestările ce vor veni (inclusiv ambele părți, democrați și republicani). Încercarea de a evita arestările a fost motivul tuturor minciunilor inventate în ultimii 4 ani. Au trebuit să-l scoată pe Trump din birou pentru a-și salva pielea. Literalmente!

Avocații lui Trump adevărați patrioți
Jeffrey Epstein este în viață. Trei surse de încredere spun că este adevărat. Wood are în contul său documente, călătorii cu avionul, tranzacții financiare și casete video cu toți pedofilii Americii.
Trump este conștient de frauda din alegerile din 2020 și i-a prins în flagrant. Au comis trădare cooperând cu un dușman străin pentru a prelua țara, pentru a deveni un stat comunist. Cei care certifică aceste alegeri frauduloase comit trădare. Trump va scurge mlaștina. Cei care nu sunt alături de Trump nu iubesc America. Trump a câștigat alegerile cu peste 80% din voturi. Cei care comit fraude electorale se confruntă cu cinci ani de închisoare federală.
Avocata Lin Wood spunea: „Mulți trădători vor fi arestați în scurt timp … lista finală a trădătorilor confirmați noaptea trecută în timpul votului din Congres este clară. Acum, infracțiunea a fost finalizată.”
Aparatele de vot Dominion s-au dovedit a avea etichete „Made in China” pe cutii, dovedind că sunt fabricate în China. Președintele Xi Jinping ordonă militarilor să fie „gata să lupte în orice secundă fără teama de moarte”. Sidney Powell a finalizat un raport juridic de 270 de pagini privind frauda electorală din 2020. Mașinile de votare Dominion deținute în Canada, utilizate în majoritatea statelor, au împărțit spații de birouri cu George Soros din Toronto, Canada. Software-ul Secoya / Smartmatic utilizat în mașinile Dominion pentru a comuta voturile a fost creat de CIA și a ieșit din Venezuela comunistă. Chinezii au investit 400 de milioane de dolari în Dominion chiar înainte de alegerile din 2020 și 200 de milioane de dolari cu un an înainte. Chinezii au cumpărat 31 de milioane de acri de teren american.
Sistemul Dominion a fost folosit în întreaga lume pentru a cumpăra alegeri.
Democrații vor dori ca Trump să iasă cât mai repede prin orice mijloace posibile din Casa Albă. De fapt, ei vor țipa după asta. Miza este biblică și vor să o evite. În următoarele 2 săptămâni s-ar putea vedea cele de mai sus plus blocaje, FISA, declasare, farsă de coluziune din Rusia expuse, e-mailurile lui Hillary și multe altele prin intermediul sistemului de difuzare de urgență al președintelui.
Și Regatul Unit a stat în spatele tuturor acestor lucruri. Sateliții guvernului italian au fost conduși de Vatican și au mutat informații pe tot globul. Aceste alegeri au fost o operațiune militară pentru a doborî Noua Ordine Mondială. A fost pus în aplicare un plan pentru a dărâma această industrie bancară Rothschild – Federal Reserve – care a început în 1871. Această țară a fost condusă de o putere străină de foarte mult timp.

Planul
În anii 60, când l-au scos pe Kennedy, aproximativ 200 de generali s-au reunit și au pus la punct Planul. În ultimii 20 de ani s-au adunat patrioti și 22 de puteri ale Alianței din întreaga lume.
Au obținut controlul NSA și în 1950 serviciile de informații militare au interceptat un plan de 16 ani pentru a doborî SUA – 8 ani cu Obama și 8 ani cu Hi[t]llary Clinton. În timp ce ea se afla la Departamentul de Stat, au scos uraniul din depozit și l-au vândut Rusiei, Iranului și Siriei. Urmau să lanseze o armă nucleară împotriva SUA și să dea vina pe Rusia. Alianța l-a ales pe Trump pentru a salva țara, a salva lumea. Fiecare război a fost finanțat de acest imperiu bancar. În 28 octombrie 2017 a fost prima dată când armata a renunțat la informații. Au ieșit cu informații timp de cinci zile, apoi au urmat în luni și ani. Aceasta a devenit cea mai mare operațiune de informații militare din istorie pentru educarea oamenilor. Se numește (QAnon).
Sessions a fost un patriot care l-a desemnat pe John Huber să convoace marii juri. Au mers după generalul Mike Flynn pentru că știa unde erau îngropate toate cadavrele. 300 de judecători federali au fost înlocuiți de Trump. Mai mult de 190.000 de acuzări au fost depuse – cele mai multe implică răpiri, tortura și ucidere de copii. Vaticanul a fost centrul tuturor. S-au folosit 200 de milioane de dolari pentru actualizarea GITMO. Avioane regulate intrau și ieșeau din GITMO pentru tribunalele militare. Cabala care se închină la Satan erau peste tot…
Trump se află la postul de comandă din din Baza Aeriană Dyess din sudul Abilene, Texas – Centrul Național al Comandamentului Militar (NMCC), unde decide următorul pas. Dacă Alianța nu-l trădează pe Trump, va exista Legea Marțială sau Insurection Act și se vor face multe arestări, iar Trump va fi pentru încă patru ani președinte. Crimele împotriva umanității din pedofilie vor apărea înainte de 20 ianuarie. Nu l-a felicitat pe Joe Biden și nu a spus că va părăsi Casa Albă. Când spune, „sfârșitul celui mai mare prim mandat”, acest lucru are sens, întrucât al doilea mandat al lui Trump ar începe pe 20 ianuarie. Deci primul său mandat se încheie. Mai important, Trump nu a specificat ce înseamnă „tranziția ordonată”. El nu a spus că va exista o tranziție către Biden, care va fi instalat ca președinte. El s-ar putea referi la tranziția Americii departe de tirania Statului Profund și întoarcerea puterii la popor.

De fapt, declarația lui Trump pare a fi concepută pentru a-i dezarma pe cei care solicită îndepărtarea sa imediată în temeiul celui de-al 25-lea Amendament, astfel încât Trump să poată continua să lucreze la soluția militară care ar aplica arestări în masă ale trădătorilor care au încercat să pună în aplicare lovitura lor criminală împotriva Americii. Trump are două opțiuni acum:
1.     Invocă opțiunea autorității militare și inițiază arestările în masă.
2.     Patrioții înarmați se ridică pentru a apăra națiunea și a declara independența față de tiranie.

POTUS și Pălăriile Albe l-au îndemnat pe Procurorul General prin Procurorul statului Utah, să desigileze cele 220.000 de rechizitorii și să le facă publice, începând astfel arestările în masa ale trădătorilor Deep State-ului American. Trump în timpul mitingului de luni de la Dalton, Georgia spunea : „Trebuie să mergem până la capăt … urmăriți ce se întâmplă în următoarele câteva săptămâni. Urmăriți ce va ieși și urmăriți ce va fi dezvăluit.” Și de asemenea într-un discurs recent al său spunea că se va face o trecere lină a puterii pe 20 ianuarie spre o nouă guvernare, dar nu a spus că a lui Biden și nici anul. Toate acestea pentru a da impresia că a cedat. De ce? Pentru că Deep State-ul American a amenințat că dacă Trump nu va ceda vor declanșa bombe nucleare în toate statele care l-au votat. Marea majoritate a militarilor sunt patrioți, în afara unor generali corupți sau șantajați și cred că asta este valabil în orice țară, inclusiv România, pentru că atunci când un militar depune jurământul este pe viață (și este valabil și în plan astral, nu doar în cel fizic).

Acum partea bună
Odată ce toată lumea este arestată și aproape nimeni nu a plecat din Congres, mult așteptata NESARA / GESARA poate începe să fie implementată. În 2 noiembrie 2020, falimentul US Inc. a fost finalizat. În aceeași zi POTUS a semnat un Ordin Executiv care a activat NESARA. Din acel moment în 120 de zile se vor organiza noi alegeri pentru Republica Restaurată (2 martie 2021). În 31 decembrie 2020, Judy Shelton, avocata lui Trump, a fost numită președintele Comitetului Rezervei Federale de către Comitetul Bancar al Senatului. Ea susținea pe 1 ianuarie că documentația a 209 țări privind resetarea valutei globale a fost finalizată în acel weekend.
John F. Kennedy Jr. (Juan O’Savin) a spus în repetate rânduri că Biden nu va fi niciodată președinte și Inaugurarea lui Trump nu va avea loc pe 20 ianuarie, ci pe 1 aprilie.
Alegerile ar fi transparente, instantanee și vor avea loc sub noul și deja testatul sistem de vot cuantic în care cetățenii SUA ar putea vota folosind propriile computere sau telefoane. De altfel Trump la sfârșitul discursului său de lângă Capitoliu a spus: ,,Acesta nu este sfârșitul, este doar începutul!
Cam asta este dragilor…se pare că împotriva președintelui Trump nu au fost doar trădătorii sau șantajații Deep State-ului american, ci structuri din Italia, Germania, Marea Britanie, Elveția, Canada, Rusia, China, Venezuela, Pakistan, Irak și Corea de Nord. După mine viitorul președinte va fi John F. Kennedy Jr. în Republica Restaurată, cu noul sistem financiar cuantic implementat global. Alegerile noi vor fi prin martie, iar instaurarea noului președinte în 20 aprilie. De acum încolo, cca. 2-3 săptămâni, să ne așteptăm la ce-i mai rău. Va fi război total în SUA. Să sperăm că Alianța va învinge într-un timp scurt. Nu vă pierdeți credința, Dumnezeu va învinge și nu Satana !

Cei care știți engleză, aveți aici mai multe amănunte într-o actualizare din 8 ianuarie :https://www.brighteon.com/embed/7971328a-0cb3-4a11-962b-22a9aea42e5d
Surse: https://inteldinarchronicles.blogspot.com/ / https://phibetaiota.net/ / https://beforeitsnews.com/ / http://www.annavonreitz.com/ / https://www.naturalnews.com/ 

OmulDinNord

Planeta a intrat în Nouă dictatură „Fake News”!

Un raport BBC despre pericolul „Fake News” conţinea Fake News: cităm: „hydroxychloroquina este otravă”!

De ceva timp o nouă metodă de cenzură a progresiştilor este etichetarea informaţilor care contravin narațiunii mainstream ca „Fake News” Progresiştii iau la puricat toate virgulele dintr-un articol conservator şi orice exprimare neclară sau unde sursa nu este indicată explicit este stampilată ca Fake News.
Dar în cele mai multe situații nici nu este nevoie de o abatere deontologică, unele știri sunt proclamate „false” pur și simplu. Cand BBC face “Fake News” checker-ii amu’tesc.
 În mod evident dacă corectitudinea ştirilor presei mainstream ar fi evaluată cu aceeaşi măsură, majoritatea siturilor de ştiri consacrate ar trebui declarate situri de Fake News. Titluri de ştiri care nu reflectă articolul, declaraţii scoase din context, articole care au un caracter emoţional evident, menit să instige la ura împotriva unui anume partid sau politician, presa mainstream le face pe toate.

Fact checker-ii
Fact checker-ii sunt noi „comisari ai poporului”, adică noii comisari ai cominternismului, numiți azi globaliști sau pregresiști, ce se ocupă cu cenzurarea adevărului și promovarea totalitarismului și a ideilor ce convin Tătucului, numit înainte Partid, iar azi Corporații Globaliste. În spatele lor se ascund de fapt aceleași familii super bogate, ce doresc să preia conducerea totală a resurselor Planetei, capacității de producție, precum și a legislativului, executivului, puterii judecătorești, după ce au reușit să controleze aproape în totalitate mass-media.
 Peste tot începem să auzim de aşa zişii „verificatori ai faptelor” (numiți Fact Checkers) care chipurile sunt „acreditaţi” să determine ce informaţii sunt false şi ce nu. În mod evident organizaţiile de profil din estul Europei inclusiv România nu sunt decât nişte palide copii ale celor din Statele Unite, Canada şi Australia, greșesc ai lor greșesc și ai noștri în oglindă.
Dar cine sunt aceşti „verificatori ai faptelor” din presa occidentală şi cine îi „acreditează”? Răspunsul la a doua întrebare este cel mai simplu, sunt acreditaţi de FaceBook, YouTube sau Twitter. Adică aceste companii când au avut nevoie de verificatori ai faptelor au căutat pe Google şi pe cei care i-au găsit i-au „acreditat”.
Este o logica circulară Fact Checker-ii sunt niște ong-urii obscure, validate de FaceBook care apoi au autoritate să cenzureze conținutul pe FaceBook deoarece FaceBook i-a validat sa facă asta.
Cine sunt verificatorii faptelor este însă o cu totul altă problemă.
Cel mai cunoscut şi cel mai vechi verificator de fapte este situl Snopes.com, acreditat şi ras-acreditat de toate platformele progresite, dar cine se afla în spatele sitului?
 Platformă cu pricina a fost lansată în 1994, iar timp de aproape 10 ani nimeni nu şi-a pus întrebarea cine se afla în spatele sitului care dicta Americii şi indirect lumii întregi ce ştiri sunt adevărate şi ce ştiri sunt false.

Snopes.com
Snopes.com a fost fondat de un soţ şi soţie David si Barbara Mikkelson, fără nici o pregătire de specialitate. Snopes nu are şi nici nu a avut nici o echipă specializată de avocaţi, jurnalişti, istorici, în spatele sitului se aflau doi soţi fără nici o pregătire care să îi califice pentru a face investigaţii. Situl a fost coordonat anii buni din dormitorul casei familiei Mikkelson situată în Tacoma.
În 2015 cei doi soţii au divorţat şi atunci s-a aflat că David cheltuia din bani primiţi ca donaţie pentru sit, pe prostituate. Ulterior David s-a căsătorit cu o fostă actriţă de filme porno şi „escortă” pentru bărbaţi numită Erin O`Bryn, după care David a şi angajat-o pe fostă prostituată că moderator la sit.
 Astăzi platformă care are milioane de accesări zilnice a ajuns să aibă 16 angajaţi dintre care jumătate se ocupă de partea tehnică a platformei şi de publicitate.

Fact Checker-ii prinși cu ocaua mică
Snopes.com a fost prins nu o dată cu „ştiri false” astfel celebru sit de „investigarea ştirilor false” a „depistat” mai multe articole ale unui sit de satira numit „Babylon Bee” şi le-a raportat la FaceBook care le-au scos de pe platformă pentru „Știri False”.
 Atunci când Hilary Clinton a fost acuzată de presa americană că în perioada când se află sub investigarea FBI şi-a distrus cu ciocanul 2 telefoane ce ar fi conţinut informaţii compromiţătoare Snopes.com a intervenit. Verificatori faptelor de la Snopes.com au demonstrat în afara oricărei îndoieli că nu a fost Hilary Clinton cea care a distrus telefoanele, nu doamnă Clinton a înmânat telefoanele secretarului ei şi l-a rugat pe acesta (fiind bărbat şi mai puternic) să le distrugă el. Vezi Știrea: AICI

 Snopes.com a minţit împotriva tuturor evidentelor când presa americană a scris că doamna H.Cinton a luat apărarea într-un proces, ca avocat, unui bărbat acuzat că a violat un minor. Chiar doamna Hillary Rodham Clinton avea să intervină mai târziu și să confirme ceea ce fact checker demontaseră ca “Știre Falsă“, precizând că în calitate de avocat a trebuit să preia cazuri diverse.
 Odată cu apariţia Covid19, siturile de Fact Checkers au muncit ore suplimentare încercând să demonteze toate argumentele împotriva vaccinului şi a carantinei. Și iată că celebrul sit american conservator InfoWars i-a prins chiar pe cei de la BBC cu un fake news cât toate zilele, despre fake news-urile legate de vaccin, evident nici un sit de Fact Checker nu a observat.

BBC şi Fake News
În articolul „The casualties of this year’s viral conspiracy theories” (Victimele teoriilor conspiraționiste virale din acest an ) BBC face mai multe afirmaţii neverificate sau total mincinoase.
Astfel BBC semnalează o otrăvire în masă a cetăţenilor cu hydroxychloroquina o substanţă recomandată de lideri precum Donald Trump şi Jair Bolsonaro.
În articol se afirmă că hydroxychloroquina ar fi „periculoasă” şi că nu tratează şi nici nu previne îmbolnăvirea cu Covid19.
Dar toate aceste afirmaţii sunt parţial eronate sau complet false, în primul rând, orice medicament inclusiv banală aspirina poate cauza probleme dacă este luat în supradoză, hydroxychloroquina luată în doze normale nu este otrăvitoare.
Hydroxychloroquina este un medicament folosit de zeci de ani în tratarea malariei, iar în majoritatea ţărilor se eliberează fără reţetă.

BBC și hydroxychloroquina
 Referitor la hydroxychloroquina Donald Trump şi Jair Bolsonaro au încercat să salveze vieți, spunând oamenilor ca folosirea preventivă a hydroxychloroquina scade riscul îmbolnăvirii grave, însă au fost atacați de mass-media plătită de Big Pharma și de către fact checkersi.
Un sit independent de sceptici numit LockdownSkeptics a analizat fake news care circulă în presă americană ce afirmau că hydroxychloroquina este „otravă” şi că „nu ajută cu nimic în tratarea Covid19” şi au determinat că aceste afirmaţii sunt total false.
 Recent 200 de studii au demonstrat că folosirea hydroxychloroquinei în stadiile incipiente ale boli Covid19 are un efect pozitiv în vindecarea pacientului. Mai mult hydroxychloroquina a ajuns să fie folosită singură sau în combinaţie cu alte medicamente în majoritatea ţărilor de pe glob.

 BBC și dezinformarea
Articolul BBC era semnat de doamna Marianna Spring, “the BBC’s specialist disinformation reporter,” (specialistă în dezinformare) care a pus în circulare o minciună fantasmagorică, respectiv că hydroxychloroquina ar fi „otrăvitoare”. Evident nimeni nu s-a isterizat şi nu a acuzat-o pe stimată doamnă ca a pus vieţile în pericol ale unor oameni care chiar aveau nevoie de acest medicament.
 Nimeni nu i-a zis nimic domnului Mikkelson când a „descoperit” ca „Fake News” un sit de satiră, mai mult omul nu s-a lăsat şi împreună cu susţinători lui au „dres busuiocul” lansând un studiu care a fost citat şi în România, unde se afirma că prea multe persoane iau articolele de satira în serios.
 Observăm un dublu standard, aceleaşi reguli nu se aplică la toată lumea, BBC nu şi-a revizuit deloc articolul şi nici ‘fact checker’ xxx nu au intervenit să informeze corect populaţia. Mai mult când greșesc „ai lor”, apar imediat studii care sa arate că totuși cam aveau dreptate.

Minciuni, Minciuni peste tot numai minciuni
Încheiem acest articol, cu precizarea că instituția Fact Checker-ilor, uzurpează de fapt puterea judecătorească, pentru că doar un judecător, în urma unui proces, în care părțile implicate au fost reprezentate profesionist, după administrarea probelor și audierea martorilor e.t.c, se poate pronunța asupra veridicității sau falsității unei informații. Doar judecătorii pot da o decizie, care să aibă valoare juridică și consecințe care să afecteze economic, legal, administrativ e.t.c anumiți oameni, persoane fizice sau juridice.
 Ori, în cazul de față, deoarece Fact Checkers-ii, dau decizii care duc la discriminarea unor oameni și eliminarea vocii acestora din spațiul public, decizii ce au și consecințe administrative și economice asupra acelor persoane, încalcă legea, uzurpând puterea judecătorească.
 De asemenea “Fact Checkers-ii” încalcă și unul din drepturile fundamentale ale oamenilor, dreptul la libera de exprimare. Asemenea, acești Fact Checkers-i au fost folosiți pentru a fi defăimata și discreditată munca de zeci de ani a unor oameni de știința, pentru distrusă reputația publică a unor oameni ce se opun totalitarismului globalist sau minciunilor promovate agresiv de departamentele de marketing ale Big Pharma.
 Ori, doar un contra-studiu medical, peer reviewd, poate să fie folosit pentru a spune că un alt studiu medical nu este corect. Dar deaoarece falsitatea studiilor „științifice” plătite de Big Pharma poate fi ușor depistată și pentru că argumentele oamenilor raționali pot foarte ușor arăta absurditatea viziunii totalitariste a globaliștilor, atunci se folosește cenzura deghizată sub numele de fact checkers-i. Fact checkers-ii aduc prejudiciu de imagine unor oameni nevinovați,  iar prin discreditarea unor studii medicale și a unor medicamente ce ar fi putut salva vieți, fact checkers-ii comit si alte încălcări, respectiv atât legi civile, cât și penale.

Articole relaționate:
# B.B.C The casualties of this year’s viral conspiracy theories
# Infowars B.B.C News Report Warning About “Fake News” Contains Fake News
# Seattletimes Lies, lies and more lies. Out of an old Tacoma house, fact-checking site Snopes uncovers them
# Washingtonpost
Hannity’s phone-smashing rhetoric heads in a different direction
# Snopes Did Hillary Clinton Smash Her Phone with a Hammer?
# Edition.CNN FBI: Cinton Staff destroyed device hammers

Sursa: razboiulinformational.ro

Profesorul Ilie Bădescu: Ce ne spune scena cu mulțimi de pe treptele Capitoliului?

Pentru a descifra înțelesurile fazei finale a mitingului pro-Trump de la Washington încheiat cu „intrarea” mulțimilor în Capitoliu, cu toate întorsăturile de după aceea, ar trebui să fixăm rama geopolitică prin care asemenea evenimente devin pe deplin inteligibile.
Altfel totul cade în clasa minoră a instabilității de tip latino-american, la mâna unor interpreți minori, chiar dacă sunt președinți de state sau de guverne.

Narațiunea zilei e cunoscută. Trump își invitase simpatizanții la un miting și aceștia au venit dovedind că, da, există o Americă pro-Trump, că electoratul acestuia nu s-a numărat aritmetic, ci moral (nu e locul unei aprofundări aici). Odată sosite în fața Capitoliului, accesul mulțimilor înlăuntru s-a derulat fără vreun obstacol sever. Din momentul acela au intrat pe scenă, printre simpatizanții lui Donald Trump, și actori mai agresivi, precum se întâmplă întotdeauna în atari situații, ceea ce a și condus la momentul tragic și absolut rgretabil pe care-l cunoaștem.

Interpretarea întorsăturilor survenite a fost operată chiar de către Donald Trump, într-un comunicat, și n-ar fi nimic de adăugat sub acest aspect: „America este și trebuie să fie mereu o națiune a legii și ordinii. Manifestanții care s-au infiltrat în Capitoliu au întinat locul democrației americane. Celor care s-au angajat în acte de violență și distrugere: voi nu reprezentați țara noastră. Iar celor care au încălcat legea: veți plăti”. Lucrurile s-au derulat rapid, cu deznodământul cunoscut, și de aici începe lungul drum al descifrării.
Ceea ce la suprafață seamănă cu scena finală zugrăvită, în alte vremuri, de Caragiale, în adâncime ascunde un înțeles deopotrivă dramatic și nu ușor descifrabil. Scena de pe treptele Capitoliului pare eruptă dintr-o filmografie alegorică în care se adăpostesc înțelesuri ale unei lumi în derivăși ale unei înfruntări în asensiune.

Profesorul Ilie Bădescu: Ce ne spune scena cu mulțimi de pe treptele Capitoliului?

De altminteri, faptul că s-au și precipitat neo-proorocii Așerei să acopere sensul real al unui asemenea eveniment ne arată cât de gravă este provocarea. „Vai, ce rușine !”, au strigat unii de pe multe meridiane. Invadarea Capitoliului e o „pată rușinoasă”, strigă alții din norul mânioșilor, lansând o campanie contra șepcii lui Trump căreea îi găsesc ascendent în glugile conice ale manifestanților KKK.
Alții, chiar din tabăra pro-Trump, regretă naivitatea acestuia mirându-se că acesta n-ar fi înțeles cât de ușor poate fi deviată o mulțime și cât de ușor pot fi fabricate imagini derutante, precum este aceea, de tot scabroasă, a insului cu coarne, de la intarea în Capitoliu, ori aceea, și ea dizgrațioasă, a celui ce stă cu bocancii atârnați pe biroul lui Nancy Pelosi (dacă n-ar exista asemenea imagini, ideea profilului agresiv spre patologic al mulțimii ar rămâne una abstractă).
În realitate, ceea ce s-a întâmplat în ziua de 6 ianuarie 2021 la Washington poate fi tâlcuit prin conflictul a două narațiuni, care adăpostesc două nuclee noetice ale mentalului colectiv. Sunt două povești ale omului și despre om, trăite, povestite și repovestite, mereu și mereu, parcă de o „eternă gură”, cum spune poetul.
Trebuie precizat din capul locului că aceste două narațiuni sunt anterioare actorilor politici de pe scenă și mulțimilor care au venit spre Capitoliu.
Cele două narațiuni vin din vechime ilustrând două moduri de a trăi. Ele pot fi repovestite prin enunțuri referitoare la modul spiritual, economic, politic, familial, personal de viață, de raportare la timp și la veșnicie. Nu e locul să le enumerăm pe toate. Reținem aici pentru lămurire doar enunțurile referitoare la modul spiritual și la cel economic, așa cum sunt ele asumate de cele două narațiuni. Ele au fost denumite cu termeni care nu acoperă pe deplin sensurile lor: conservator și liberal-progresist. Ambele sunt povestiri despre libertate, dreptate, prosperitate și ne învață cum să trăim liberi, cu sufletul și cu trupul. Narațiunea conservatoare definește libertatea ca dimensiune a sufletului. Sufletul poate fi liber chira și atunci când trupul este înlănțuit.

Într-o asemenea viziune, pușcăria veacului este păcatul și măsura libertății omului este eliberarea sufletului din temnița păcatului și din măgura rătăcirilor. În acest scop, omul trebuie să se întoarcă în biserica lui Dumnezeu, a Celui ce ne-a scos din robia morții și ne-a eliberat din închisoarea patimilor, a lui Iisus Hristos, Dumnezeul iubirii.
Pentru lumea care trăiește într-o asemenea narațiune, libertatea este o noțiune sufletească nu trupească. Oricât de prolifică ar fi trăirea trupească și oricât de mare ar fi evantaiul plăcerilor trupești, acestea nu aduc eliberarea sufletului și nici sănătatea trupului. Într-o asemenea povestire, învățătorul căii eliberatoare își are sediul în inima omului. Mintea lui poate rătăci, ba este trimisă în instanța veacului să apere patimile trupului și să-i justifice rătăcirile.
Pentru omul inimii toate exagerările, toate viciile, toate deviațiile de la fire, sunt jandarmii sufletului aflați în serviciul dictaturii trupului. Acești jandarmi însoțesc mintea rătăcită ca să suprime orice revoltă a sufletului și să justifice orice fărădelege începând cu cea mai cruntă, cu fărădelegea lui Irod și anume cu masacrul inocenților în pântecele mamelor. Atât de departe a ajuns eristica avocățească a dictaturii trupului că a convins mamele la cea mai cumplită denaturare a ideii de mamă prin consimțământul la pruncucidere, ba chiar le-a pervertit să creadă că uciderea de prunci este un lucru firesc, pe care sunt în drept să-l solicite.
Și numai în 2020, au fost uciși în pântece 42 000 000 de prunci, la solicitarea mamelor lor. Unde este Rahila în cetatea blestemată, în acest nou Betleem desfigurat de irodul minții ticăloșite, coborâtă în stârnirea diavolească a trupului împotriva sufletului.

Toată bătălia modernă între cele două filosofii, pro-life și pro-choice este ilustrarea modernă a străvechilor narațiuni. Politicile lui D Trump au fost, în genere inspirate de această narațiune, el însuși devenind un personaj vizibil al narațiunii conservatoare. În cealaltă narațiune, competitivă, ni se spune că timpul de aici, cel trecător, este totul și trăirea trebuie să dea satisfacție trupului fiindcă viața este scurtă. Este contra-învățătura bogatului nebun cu jitnițele pline, care își spune sieși: „ai de toate, mănâncă, bea și te veselește”, când deja din umbra sufletului arestat de plăceri și nesimțire răzbate vocea îngerului său: „nebunule, la noapte ți se va lua sufletul”.
Această defluire de mulțimi spre Capitoliu are ceva din „metafora vie” a unui marș al celor ce vin din străvechimea narațiunii conservatoare, oricât de incompletă, de incongruentă va fi fiind povestea vieții lor în raport cu narațiunea prototip. Cele două narațiuni cuprind și două scenarii economice și deci două dezlegări pentru povestea vieții economice la scara lumii, două răspunsuri la întrebarea: cum ar trebui să fie economia lumii pentru ca toți să aibă acces la prosperitate, încât oricât de mult ar avea bogatul nemilostiv să nu cadă în nebunia disprețului față de săracul Lazăr. Așezând trupul în centrul povestirii, rezervând sufletului o poziție subalternă față de trup, cedându-i cel mult un rol slujitor în devenirea trupească a vieții, narațiunea progresivistă crede că trebuie să fie edificată cât de repede o nouă lume, prosperă și puternică, diferită însă de cea întemeiată pe popoare sau națiuni, în care să domnească marile corporații. Această nouă lume seamănă cu „satul planetar” (proorocit de McLuhan), locuit de inși fără popoare, religii fără Dumnezeu, o lume în care trupul e totul iar sufletul nimic.
Ceilalți avertizează că nu este posibilă o nouă lume puternică și armonioasă în condițiile în care multe popoare rămân economic slăbite înlăuntru lor. În care, omul fără de Dumnezeu este spiritual golit pe dinlăuntru, este un om fără de suflet, „cadavru vertical”, cum l-a deslușit Tolstoi prin această metaforă magistrală asupra celui viu trupește dar mort sufletește. Oeconomie globalăputernică și superbogată nu înseamnă și o lume prosperă și pașnică, fiindcă popoarele slăbite n-au pârghii de acces nici la prosperitate și nici la dezvoltare și lor le rămâne doar decepția și revolta.
Ca atare, suveraniștii, de tipul lui Trump și a celor dimpreună cu el, consideră că pentru a atinge obiectivul unei lumi unitare, globale, una pentru toți, trebuie parcursă întâi faza reîmputernicirii economice a popoarelor.
Cum ? Prin stimularea ascensiunii a ceea ce s-ar putea denumi „economia țării”, a întreprinzătorilor locali, a firmelor indigene, în relație de cinstită coabitare cu marile corporații, prin utilizarea inteligentă a unor pârghii, precum politica prețurilor, ori pârghiile fiscale și redistributive etc. (nu e locul să stăruim aici asupra chestiunii economice).
În acest sens, guvernele trebuie să creeze un mediu stimulativ pentru sporirea densității afacerilor indigeneși să adopte politici defensive pentru păstrarea veniturilor în jurul medianei distribuției mondiale. Dacă economiile țărilor lumiisunt revigorate, economia mondială va fi și ea puternică, pacificatoare și deci accesibilă.

În acest sens, trebuie tâlcuită chemarea către „patrioți” ca să acționeze pentru dezvoltarea și prosperitatea propriilor popoare, adică să urmeze calea lor chiar dacă aceea nu se împacă cu cea a globaliștilor. A fost și este o chemare pașnică într-o lume vânturată de turbulențe. Concluzia că viitorul va fi al patrioților nu al globaliștilorinclude, e drept, o premisă cumva milenaristă, în temeiul căreea Dumnezeu nu îngăduie triumful nedreptății nici în lumea de aici.
Enunțul este din aceiași familie narativă cu povestariul pașoptiștilor veacului al XIX-lea care își imaginau un „soare al dreptății” popoarelor. Independent de ce s-a întâmplat în cursa electorală din America (și numai americanii au deplina îndreptățire să formuleze o concluzieîn această chestiune) și deci independent de cine ar fi la Casa Albă, rămâne acest adevăr: pe treptele Capitoliului nu s-au înfruntat doar două forțe și platforme post-electorale, ci două narațiuni, care concurează pentru controlul procesului de modelare a peisajului mental (mindscape) al lumii. De aceea, ziua de 6 ianuarie are o relevanță mondială.
Din punctul meu de vedere, narațiunea, s-o numim deocamdată pro-trumpistă (deși nu Trump este nucleul ei noetic, ci grija, oricât de confuză, pentru starea lumii, asumată pe linie conservatoare de către fostul președinte), nu s-a încheiat pe 6 ianuarie 2021 ci a început pe 6 ianuarie 2021. Ori, mai exact, a intrat de atunci într-o nouă fază. Cu Trump sau fără Trump.

Ilie Bădescu
Sursa: activenews.ro

Procesul de mondializare este programat să ni se dezvăluie treptat, printr-o multitudine de evenimente atent puse în scenă.

Scopul fiecărui eveniment grandios cu care avem de-a face este deosebit de simplu, anume dezvăluirea viitoarei structuri globale de forță. Încă de la întemeierea sa, Organizația Națiunilor Unite(inițial denumită „Societatea…”) avea ca scop instituirea unei guvernanțe mondiale. Planurile „mondializării” sunt vechi, la fel ca și dihotomiile „inexplicabile” ale istoriei de după Renaștere.
După ce se va pune pe tapet, cei care încă vor mai avea curajul să raționeze atunci, vor realiza că am avut de-a face cu unul dintre cele mai articulate programe din istorie pentru preluarea puterii absolute la nivel global.
De altfel, ceea ce ar trebui să înțelegeți este că, de facto, puterea a fost preluată de multă vreme și există un guvern mondial! Deja nu mai ai unde să fugi, deja opțiunile contrare sunt blocate. Eroismele(sau scenetele) de tipul Trump sunt, din start, sortite eșecului. De altfel, toate întâmplările la care asistăm au și ele miza lor.

În cazul lui Trump – și al celorlalți naționaliști care ar apărea mai mult sau mai puțin întâmplător – mesajul e clar: lucrurile se mișcă în direcția desenată, orice împotrivire e inutilă și, din start, sortită eșecului. Ce înțelegem din ceea ce-a pățit Trump?
Că nu contează „puterea” pe care o ai în mână atunci când e vorba de nerespectarea „mersului natural”, a direcției trasate. N-o respecți devii penibil chiar și atunci când ești „cel mai puternic om al planetei”. Iar penibilul care i-a fost rezervat lui Trump e unul de-a dreptul dezgustător. Iată lumea reală! N-are sens să vă iluzionați, să vă legați de speranțe deșarte.

Vreți un exemplu? Iată-l: pașaportul pentru vaccinare.
Chipurile Franța se opune în numele „drepturilor omului”. Grecia în schimb – țară ai cărei cetățeni sunt împotrivă în proporție de peste 80% – susține că e de acord cu pașaportul. Parcă-i și văd pe unii rostind ușurați: „Hai că din confruntarea dintre Grecia și Franța doar n-o ieși Grecia învingătoare?”. Vedeți cum sunteți atrași? Tocmai ce asistați la o grotească punere în scenă a luptei dintre David și Goliat. Și fie ca cel mai „îndreptățit” să câștige. În treacăt vă spun că Grecia e în cel mai crunt lockdown din câte-au existat până acum. Oamenii sunt ținuți în case prin teroare pentru a accepta vaccinarea. În ciuda faptului că la ei se găsesc ierarhi care să practice jocul absurd al vaccinării în direct, opinia generală e contrară. Și, cu toate acestea, Grecia – la nivel oficial – pozează în campioana măsurilor luate de gașca globalistă. Procesul de mondializare este programat să ni se dezvăluie treptat, printr-o multitudine de evenimente atent puse în scenă. Criza COVID-19 a fost începutul grandios și, de asemenea, intrarea în scenă primei componente „publice” a noii orânduiri: „Ministerul Global al Sănătății” numit OMS. Vi se pare că glumesc? Ce organizație mai mult sau mai puțin mondială a reușit vreodată pe această planetă să determine un lockdown global, să schimbe chestiuni care intraseră în normalitate? Înainte de „marea înscenare” mergeai cu câțiva Euro la Barcelona. Avioanele ajunseseră precum „ratele” de pe vremuri(așa li se spunea autobuzelor care legau orașele de sate). Luatul mesei în oraș devenise, de asemenea, o obișnuință. S-ar fi gândit cineva că doar un an mai târziu toate micile sau marile răsfățuri ale traiului cotidian vor suferi asemenea mutații? Evident că nu. Iar acum, totuși, suntem doar la început. Fiecărei noi componente a „guvernanței mondiale” i s-a alocat spectacolul său de „intrare în scenă”. Prima parte a „dansului” a fost cea mai grandioasă, pentru celelalte urmând ca spectacolele să nu mai fie atât de lungi deoarece lumea se „călește” din ce în ce mai ușor. Probabil vă întrebați care-i următorul intrat în scenă? V-am anunțat încă de aseară: Mediul. Nu-mi dau seama ce se va întâmpla, dar toate semnalele pe care le am mă conduc la ideea că, începând cu luna februarie, vom avea parte de evenimente legate de mediu. Așa cum COVID-ul ne-a împins OMS ca autoritate ultimă în domeniul sănătății, urmează să aflăm despre o nouă componentă: Organizația Mondială a Mediului(care nici nu știu bine dacă e constituită, la ora actuală fiind reprezentată de câteva muște care și-au zis așa, în ciuda faptului că „viitorii grei” activează în niște organisme de mediu ale ONU). Veți vedea din ce în ce mai des OMM, al fel cum, începând de anul trecut ați auzit de OMS. Partea frumoasă a operațiunii este că, în timp ce OMS era o organizație stabilită de mult timp, cu istoric și prelungiri în toate colțurile lumii, OMM e doar o chestie firavă care va apărea de nicăieri. Cu toate acestea ea e cea cu numărul doi la intrarea pe scenă. Curioși să aflați? La fel de curios sunt și eu. Spectacolul e pe cale să înceapă. Din 12 februarie – ni se transmite pe toate căile – începe anul „bivolului de metal”, un an „plin de schimbări”, în care „fenomenele naturale se vor intensifica”. Ați întâlnit asta până acum? Puteți citi, de curiozitate, „prognozele” horoscopului chinezesc pentru anul care vine? Veți rămâne surprinși! Singura întrebare pe care ar trebui să v-o puneți este una cât se poate de simplă: de ce oare toate evenimentele „epocale” își au începutul la fiecare schimbare de an chinezesc? Eu asta mă întreb de foarte multă vreme. Și-aș mai avea una suplimentară: de ce oare credincioșii care merg și se roagă în biserică sunt terfeliți de „civilizații” care mestecă horoscoapele livrate cu insistență în toate mediile de spălare a creierelor? Poate aflați răspunsul în dimineața asta la horoscop. Sau poate dați o fugă la numerolog să vă facă profilul.

Autor: Dan Diaconu
Sursa: Trenduri Economice

Campania nedeclarată oficial împotriva a tot ceea ce este românesc continuă sub diverse forme

O parte a românilor, dornici de libertate – dar şi obligaţi de marasmul economic postdecembrist al dispariţiei locurilor de muncă după a falimentarea intenţionată a sute de intreprinderi – au plecat către cele patru vânturi, în speranţa de mai bine. N-au găsit câini cu covrigi în coadă, ci umilire, sfidare şi sclavie modernă. Invazia kalergiano-musulmană din ultimii ani a creat zone în statele occidentale, unde legile gazdelor nu mai au valabilitate, acolo domneşte Şharia islamică.

După atâta Covid şi isterie generalizată cu care ne-a obligat alde Arafat şi ai lui să facem pas cu pas cu masca pe figură, cred că se impune o sumară trecere în revistă a unor evenimente de la care ne-a fost distrasă atenţia şi pe care balamucul generalizat le-a făcut aproape neobservate.
Am mai afirmat şi cu alt prilej că între Imperiul Roman, campania de expansiune a lui Napoleon Bonaparte, Primul, dar mai ales Al Doilea Război Mondial şi Uniunea Europeană există un numitor comun – dorinţa stăpânirii necondiţionate şi a acumulării de bunuri.
Mult lăudatul conglomerat numit Uniunea Europeană s-a dovedit a fi o creaţie machiavelică mult mai diabolică, superioară celorlalte menţionate.

Privind retrospectiv, finele celui de-Al Doilea Război Mondial s-a soldat pentru România (dar şi pentru alte state europene) cu ocupaţia militară sovietică. Pentru români, până în 1958, când hulitul, dar mai puţin cunoscutul Gheorghiu-Dej i-a scos din ţară; pentru ceilalţi, până în 1990. Astăzi, Federaţia Rusă este „oaia neagră” a Europei şi „inamicul potenţial” al României – cu a numit-o în înalta sa prostie -, Diktatorul de la Cotroceni.

Fără posibilitate de contrazicere, legea învingătorului a demonstrat că, după război, URSS ne-a batjocorit, ne-a asuprit şi ne-a jefuit. 
Astăzi, la scurgerea a peste treizeci de ani de la „Monstruoasa coaliţie” Bush-Gorbaciov şi la 13 ani de la catastrofa cedării suveranităţii ţării şi trecerea Tricolorului sub Drapelul celor 12 stele, constatăm că România a fost nu doar – din nou – jefuită, ci literalmente distrusă, pustiită nu doar de bogăţii materiale, ci şi de oameni. 
Până şi numele e pe cale de a fi şters de pe carcasa ruginită a navei «România» aflată în derivă în ape tulburi. Google deja a făcut-o, a scris «Wallachia».

De parcă n-ar fi fost de ajuns demolarea de după 1989, cei trei „escu” – slugi trădătoare şi servile ale altora – au vândut pe bani puţini şi comisioane grase Ţara, au ruinat ceea ce clădiseră cetăţenii României de-a lungul secolelor şi în perioada ceauşistă, iar atunci când dezastrul a devenit vizibil, s-au bucurat ca proştii privind cum le arde casa.
Cele două date istorice blestemate în care românii, la comenzi străine şi-au asasinat conducătorii (1 iunie 1946 – Mareşalul Ion Antonescu şi 25 decembrie 1989 – Preşedintele Nicolae Ceauşescu) a continuat pas cu pas prin punerea pe tronul naţiei a antiromânului străin de Neam şi Ţară care – în plin spectacol pandemic al „stării de urgenţă” – a trimis sclavii mioritici la cules sparanghel nemţesc.
În discursuri, Sparanghel-Vodă – cum cineva l-a rebotezat după nelegiuirea comisă – a surclasat lejer „perlele” comise de viorici, turcane, anisii, vele, tătari arafaţi şi alte reziduuri bipede contemporane.
Emite prostii, apoi cere scuze. Să nu-l omitem din gaşcă pe „ucenicul vrăjitor” al doctorului Mengele, pre numele său Adrian Wiener (după nume, „român” neaoş din pleava politicianistă), deputat în Parlamentul României, care a propus „exterminarea celor ce refuză vaccinarea obligatorie”…
De ce nu şi a celor care nu se supun aberaţiilor legii carantinării, că până la crimă împotriva umanităţii nu-i decât un pas. Pentru o astfel de afirmaţie, în altă ţară ar fi fost dat afară din forul legislativ, iar în alte timpuri, plimbat în căruţă cu placarda ruşinii de gât, să-l vadă tot românul, dar la noi, ca la nimeni.
Nu vom uita niciodată că România a sfidat naziștii și a salvat viața a 400.000 de evrei” (Shimon Peres, Bucureşti, august 2010)…

Campania nedeclarată oficial împotriva a tot ceea ce este românesc continuă sub diverse forme:
 „La 8 iulie 2020, Președintele Israelului, Reuven Rivlin, a primit scrisorile de acreditare ale noilor ambasadori ai Argentinei, Columbiei, Danemarcei, Greciei și României – al cărei ambasador este Radu Ioanid […], distins în 2009 de președintele României cu Ordinul Național «Pentru Merit», în grad de Comandor. Acesta a declarat că România este mândră de poziția ei fruntașă în combaterea antisemitismului. […]  Nu trebuie neglijat faptul cert că „Istoria contemporană a B’nai B’rith România este oglindă retrovizoare pentru drumul parcurs de România acestui timp. […] Înaltul Patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis, spune mult despre anvergura și prestigiul evenimentului”.
Firesc, întreb: în afara „rolului important jucat de Radu Ioanid în realizarea Muzeului Holocaustului de la Washington” care sunt celelalte „merite” ale proaspâtului ambasador fără experienţă în diplomaţie, pentru care a fost numit reprezentant al intereselor României în Israel?
Să fie Radu Ioanid la Ierusalim un fel de Adrian Zuckerman la Bucureşti? Dacă-i aşa, cred că era mult mai potrivit Teşu Solomovici… Mare e grădina „diplomaţiei”!

– Pentru că nu putea lipsi martie din post, „Radio «Europa Liberă»” faimoasa oficină de şanţ á la Baba Vanga, plătită de Congresului SUA promovează – nu pentru prima dată – ura, şovinismul şi rasismul. Ca să fiu mai explicit aş dori ca Diktatorul, „Guvernul meu 4”, Şeful Federației Comunităților Evreiești din România şi oricare membru al dinastiilor Cioabă-rege sau Iulian-împărat să mă lumineze: dacă eu, român, îndrăznesc să atenţionez un evreu sau un ţigan care comite fapte reprobabile şi/sau în detrimentul românilor, sunt considerat rasist şi sancţionat conform legii-fără-de-lege 157/2018 (continuatoare a mereu modificatei şi anticonstituţionale OUG 31/2002). Dacă însă un evreu sau ţigan foloseşte expresii duşmănoase, calomnii şi insulte, ba chiar agresiuni armate împotriva românilor, reversul nu mai e valabil.
Păi, aşa ceva se numeşte tot rasism, dar şeful Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii (desigur, din întâmplare, tot neromân) poartă ochelari de cal şi nu vede decât ce i permite U.D.M.R. sau „ce vrea muşchii lui”.

Într-un „interviu” cu întrebări de genul „nu-i aşa că pământul e rotund?”, „Vocea patriotului naţionale” de la Radio «Europa liberă» dă apă la moara şefului Gestapo – Н.К.В.Д.-I.N.S.H.R. – „E.W.” Alexandru Florian, care a afirmat că unii istorici români (cu adresă directă la Preşedintele Academiei Române şi la instituţia în sine) ar minimaliza dramele suferite de evreii din România în secolul trecut: „Conform datelor sociologice pe care I.N.S.H.R. le-a comandat (o „scăpare” greu pardonabilă care permite interpretări – n.a.), nivelul de informare referitor la Holocaust în România este precar în societatea autohtonă. […]
Volumul «Marea istorie ilustrată a României şi a Republicii Moldova» coordonat de domnii profesori academicieni Pop și Bolovan se minimalizează tragedia evreilor din România. […] Nu înseamnă că dacă ești coordonator strângi acolo cu fărașul orice și nu ești responsabil. […]”.

Profesorul universitar bătut în cuie ca acuzator public la instituţia inchizitorială Gestapo – Н.К.В.Д.-I.N.S.H.R. – 2020 încheie apoteotic denunţul, întrecându-l în tupeu şi perseverenţă pe însuşi Oracolul din Dămăroaia: „Nu cred că există informații istoriografice care să dezmintă Raportul Wiesel. […] Trebuie să fim vigilenți, să nu uităm, să avem o societate civilă puternică, gata să reacționeze de câte ori statul încearcă să devină autoritar, arbitrar sau totalitar, fiindcă Holocaustul este legat numai de un regim totalitar”. Raportul în cauză şi numele unui controversat auto-declarat fost deţinul la Auschwitz (fără număr tatuat pe braţ) or avea tabu-uri mai mari decât cele din Talmudul şi nu pot fi contestate? La Ierusalim se ştie?

După ce Gauleiterul-Diktator s-a lăudat în gura mare: „am obţinut miliarde de la UE!”, Viktor Orban – prim-ministrul Ungariei (rog a nu se confunda numele premierului de la Budapesta cu cel al mandolinei-sugativă de la Palatul Victoria), aruncă la coş clămpăneala infatuării iohanniste şi spune lucrurilor pe nume: „Spun că primim bani de la Uniunea Europeană. Primim pe dracu! Nu primim bani de la Uniunea Europeană: recuperăm o parte din banii scoși din Ungaria de către occidentali. […] (cărora) Le permitem să își aducă bunurile aici fără a le impune taxe vamale protecționiste. […] Așteptăm de la ei să ne dea înapoi o parte onestă din profiturile afacerilor lor – deoarece este a noastră și noi am muncit pentru ea. Așa ar trebui văzute lucrurile. […] 70-80% din banii primiți de la UE sunt de fapt utilizați pentru a cumpăra produse fabricate de întreprinderile occidentale și pentru investiții implementate de companiile vestice. Liderii UE nu acționează din milă și bunătate. Ei profită! Deci este deopotrivă umilitor și neadevărat să prezinți fondurile UE ca pe o condescendență a Uniunii de a da niște bani pentru central-europenii mai săraci. Mi-aș dori ca noi, ungurii, să avem mai mult respect de sine!”.

Se spune că speranţa moare ultima. Oare? Cred că în România, deja a sucombat în timpul celui de-al doilea mandat al „României normale”, din cauza Covid, a miliardelor de gogoşi ale UE şi trădările de ţară ale guvernelor postdecembriste. Vreau ca noi, românii „să avem mai mult respect faţă de noi înşine!”.

Sursa: Ziarul Națiunea
Autor: Ion Măldărescu

Ambiția nebună a premierului Florin-Vasile Cîțu

Premierul României, Florin Cîțu, și-a asumat condiția executantului unor comenzi în serie. Prin activitatea lui se dovedește prăbușirea în forță a unor minime standarde, care nu mai sunt nici măcar mimate. Asemănarea cu pozițiile publice din statul comunist este evidentă. Ascultându-l pe acest premier ai impresia că întreaga politică economică a lumii se află la mâna sa, încât nimic pare a nu-l îngrijora, nici măcar mandatul său cu o miză sub acoperire.
Interpretarea conexiunilor pe care le generează criza mondială este inversată, în sensul că, desigur, România dlui Cîțu e în afara lumii.

Împrumuturile externe din ultima perioadă, pe care nimeni nu le regăsește în realitatea și logica economiei, reprezintă pur și simplu costurile tronului premierului, în sensul grupului pe care îl slujește în sens restrâns. Fără soluții economice aplicabile, nici pentru perioada de criză, nici pentru o posibilă normalizare, premierul Cîțu se arată funciar incapabil de o altă prestație instituțională.
România este în apropierea unor proteste probabil singulare perioadei post comuniste iar premierul se arată a fi de pe o cu totul altă plantetă. Lipsa unei oferte guvernamentale, așa cum ar trebui să arate printr-un proiect reformist, implicit de perspectivă, atrage imposibilitatea certă a unor soluții.
Certitudinile premierului, fără disponibilitatea unor revizuiri, pot fi destul de simplu reținute ca manifestările unui robot politic extrem de periculos. Consecință directă a împrumuturilor iresponsabile, pe fondul unei totale lipse de transparență, acest comportament poate fi un indiciu pentru dezastrul care va în administrarea fondurilor europene.
Siguranța de sine a premierului este însăși instalarea României într-o criză pe care acesta, nu că nu o poate aborda, însă se arată politic și moral total dezinteresat să o facă.

Guvernul Cîțu este în totalitate o suveică a unor interese care se regăsesc în mediul social subteran, deja instituționalizat și în expansiune prin palatele puterii.

Autor: Ioan Vieru
Sursa: cotidianul.ro

„E dreptul tău de prost!”

Pe scurt:
⚫ Pensiile sunt blocate, alocațiile la fel. Salariile bugetarilor așteaptă calendele grecești, iar pentru „cetățenii liberi” s-a reintrodus contractul oficial pe două ore și plata la negru pentru opt ore, care-n realitate depășesc doisprezece ore.
Haiducie pe față din care cetățeanul votant iese pe minus.

⚫ Întrucât salariile s-au trecut la două ore, statul mai încasează canci din impozitele pe salariu. E logic, mai ia doar o pătrime. Și uneori nici p-aia!
PeeeSeeeDeee evitase chestia asta prin obligativitatea existenței cel puțin a unui venit minim pe economie full-time. Altfel plăteai taxele&impozitele la „minimul pe economie”. Asta numea propaganda „ dă driapta” „supraimpozitarea muncii part-time”.
Însă, prin acest mod, au fost scoase la lumină toate contractele gri part-time și astfel la buget s-au vărsat sumele corecte. În plus, angajaților li se plăteau contribuțiile corecte la pensie ceea ce se vedea atât la stat cât și la „pensia lor privată”.
Ăia „dă dreapta” au eliminat reglementările „ciumei roșii” strict în interesul clientelei politice, fără niciun calcul al impactului bugetar. Care clientelă a avut grijă să-și mute salariații din nou pe part-time sau, mai bine spus, pe „program flexibil”.
Astfel, prostimea, chiar dacă încasează aceiași bani ca înainte, plătește impozite mai mici, iar la pensie o să se trezească cu un pește putrezit în buzunar. Că aia ce vor încasa pe pensie nu vor fi bani! Tefeleii de azi vor fi CeAPiștii viitorului, cu pensii de 200-300 lei pe lună. Pensii „dă driapta”.

⚫ Treburile se văd în Buget. La Pensii se încasează mai puțin – deh, salarii mai mici. Așa că nu mai sunt bani de pensiile standard, de majorat conform legii canci! Și dacă nu mai sunt bani de pensii, trebuie să acoperi deficitul de la Buget, care Buget e peticit cu împrumuturi.
Dar nu te poți împrumuta la infinit, astfel încât, pentru a te descurca, trebuie să taxezi mai mult. Și pe cine taxezi? Multinaționalele? Nici vorbă, doar degeaba a venit nea Steven în Piață? Rămân așadar proștii. De soarta ăstora nu-i pasă nimănui. Și-așa îl lovești pe prost ba cu o taxă mărită pe proprietate, pe salubritate, pe poluare și, de ce nu?, pe aerul respirat. Că și aerul e al statului!

⚫ Merită oare proștii așa ceva? După cum se vede limpede, amărâții reușesc performanța să încaseze și mai puțini bani la salariu, dar și să plătească taxe mai mari. Aproape că-ți vine să le plângi de milă! Însă, dacă ne uităm în urmă constatăm că aceleași lucruri s-au întâmplat și: ‣ în perioada 1996-2000, în scandaloasa guvernare „dă dreapta” CDR-PD-UDMR ‣ în perioada 2004-2014, în scandaloasa guvernare „dă dreapta” a imbecilului băsescu, PNL-PD(Alianța DA și apoi PDL&PLD; ‣ în peroada 2015-1016(Cioloș) și începând cu 2019 până dincolo de prezentul ăsta crâncen în care ne scufundăm.
Așadar, treburi identice s-au mai întâmplat și proștii n-au băgat la cap. Prima dată au fost prostiți cu UE și NATO, luându-ne în bot prima criză majoră postrevoluționară alături de multă muie de la „partenerii strategici”. A doua oară băsescu a păcălit cu „țepele de la Universitate”, cu pișatul artistic al ochilor, cu propaganda dementă anti-Năstase și cu alte cioace securistice.
Ne-am luat în freză adânc cea mai mare criză de după „Marea Criză” din 29, dar am și supt-o licuriciului așa cum ne-a învățat bețivul ajuns președinte. Acum, o luăm iar în bot, după ce proștii au fost păcăliți, din nou, cu muia, anticorupțea și justițea.
Cu alte cuvinte, de fiecare dată,ne-am luat-o din cauza proștilor. Păi dacă proștii vor așa, proștii să plătească! Sunt ei proști, dar mulți! Noi ăștia mai „neoccidentali”, care nu dormim cu șablonu’ sub cap, care nu suntem sclavi la multinațională și pe care oricum ne duce capul, n-avem a ne teme.
Știm să plătim fix ceea ce trebuie și să evităm ceea ce e inutil. La urma urmei nu trebuie decât să faci ce face multinaționala. Mai ușor cu impozitul pe profit, salariile poți să le plătești și-n insule s.a.m.d. Nu facem decât ce fac și ei, astfel încât toată lumea e fericită. Simplu, nu?
Dacă vrei să vezi cum e să te lovești cu capul de sus, în ciuda consecințelor, fă-o! E dreptul tău de prost!

P.S.
Porcilor din crescătorie li se lasă un lanț. Ei strâng de lanțul acela și, cu toate că se automutilează la maxilar, durerea le provoacă plăcere întrucât se eliberează endorfine.
Astfel porcii ajung să se drogheze cu un simplu lanț și nu le mai trebuie nimic (se-aude „Chirilian”?).
Oare prostimea de la noi nu face la fel când votează antinațional? E o întrebare!

Autor: Dan Diaconu
Sursa: Trenduri Economice

Justitia, cea mai neseparata dintre puterile statului roman!

“Cine are cătuşele, are puterea”!
De câte ori nu am auzit afirmaţia asta rostită ca o axiomă a vremurilor pe care le trăim.
În epoca post decembristă, primul care a avut cinismul să preia conceptul de la comuniştii lui Ceauşescu şi şa-l adapteze vremurilor noi a fost Traian Băsescu.
Dimpreună cu Monica Macovei, Traian Băsescu a promovat-o în vârful parchetului general pe Laura Kovesi, punând astfel bazele unei justiţii oligarhice în România, biciul democraţiei originale năşită cu ceva ani în urmă de Ion Iliescu.
La comandă cu magistraţi şantajabili, beneficiind în tribunale de culoare operative asigurate de serviciile secrete (aşa cum declara mai târziu generalul SRI Dumitru Dumbravă), înarmată cu arsenalul de înmuiat conştiinţe al arhivei SIPA, noua justiţie “liberă şi independentă” creată de Băsescu şi Macovei s-a pus pe treabă.

Peşti mari, trofee de impresionat “lumea liberă”, au început să apară în vitrina noii poliţii politice a României. Astfel, adversarii lui Traian Băsescu erau scoşi din joc unul câte unul. Simulacre oribile, în numele “justiţiei oarbe”, i-au aruncat în puşcărie pe Adrian Năstase, Dan Voiculescu, Decebal Traian Remeş etc. Şi, ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, pe toate aceste mârşăvii s-a mai ridicat şi un altar păgân de proslăvire euroatlantică: acela al “zeiţei anticorupţie”.

Apoi a urmat mandatul lui Klaus Iohannis! Nu doar că nimic din ce era strâmb nu s-a îndreptat în justiţia românească, dar răul a fost perfecţionat şi dus mai departe. Vitrina de trofee s-a îmbogăţit cu capetele lui Toni Greblă, Victor Ponta şi Liviu Dragnea, iar printre magistraţii instalaţi la comanda marilor instituţii de făcut dreptate au apărut  figuri emblematice de obedienţi oportunişti: Livia Stanciu şi Augustin Lazăr.
Să nu mai întârziem însă asupra trecutului, căci prezentul ne presează. Pus pe depăşit orice recorduri în materie de batjocorire a justiţiei, el aduce în actualitate noi ticăloşii instrumentate, pentru prospeţime, de noi ticăloşi.

Ministrul actual Stelian Ion este unul din această galerie. A venit, presetat de cei care i-au spart codul etic şi-l hackeresc, cu aceeaşi urgenţă distructivă cu care-şi pornise buldozerul intenţiilor demolatoare şi predecesorul său Cătălin Predoiu: desfiinţarea SIIJ.
Merită pusă o întrebare: i-ar fi cercetat şi pus sub acuzare, vreodată, pe Negulescu de la DNA Ploiesti şi pe Man de la DNA Oradea, DNA-ul central condus de Laura Kovesi?
Cel care, înainte de înfiinţarea SIIJ, răspundea, chipurile, de cercetarea abuzurilor magistraţilor? Niciodată! Pentru că, aşa cum bine se spune, “o mână spală pe alta” şi “corb la corb nu-şi scoate ochii”.
De-asta e nevoie de secţia independentă. Tocmai pentru ca magistraţii – unealtă să ştie că abuzurile lor la comandă politică pot să-i şi coste, nu doar să le aducă privilegii.

Sigur, până acum SIIJ nu a făcut mare brânză! Cu o Portocală nu se face primăvară  Dosarul Laurei Kovesi zace acolo de mai bine de un an, iar dosarul procurorului care a fost preşedinte al Secţiei de Votare de la Sectorul 1 nu a ajuns nici măcar în stadiul de audiere a principalului suspect.
Dar dacă rezultatele acestei secţii nu sunt pe măsura aşteptărilor trebuie să o desfiinţăm? Atunci hai să desfiinţăm şi ministerul invăţământului, şi ministerul sănătăţii, şi, în principiu, întreg guvernul actual!
Nu ar fi mai productiv ca SIIJ să fie întărită cu personal, mijloace tehnice şi sprijin instituţional pentru a fi ajutată astfel să performeze?

Motivul pentru care Stelian Ion (ca şi Cătălin Predoiu înaintea lui), urăşte SIIJ este unul evident: lipsa influenţei politice asupra acestei secţii. Tocmai acum, când ai lui sunt la putere şi le-ar prinde atât de bine să asmută procurori şi judecători “cu naşu’n suflet” asupra “jegoşilor” care-i contestă, aceşti justiţiari să fie timoraţi?
De fapt, cu mici excepţii (SIIJ, Secţia de Judecători a CSM), comanda doctrinară şi strategică pe justiţie în România e tot la Monica Macovei. Această persoană fanatică (Monica Macovei n.r.), profund tarată de trecut, a ajuns principalul releu sorosist la Bucureşti.  
Monica Macovei trage sforile justiţiei din umbră,
* ea transmite priorităţi şi direcţii de urmat,
* ea va fi eminenţa cenuşie a Laurei Kovesi la Parchetul European,
* ea dirijează prin interpuşi secţia de procurori a CSM,
* ea e principalul deţinător şi beneficiar al secretelor compromiţătoare din arhiva SIPA,
* ea, prin intermediul USR – Plus, visează să o impună candidat la preşedinţia României, în 2024, pe marea ei descoperire Laura Kovesi.
Şi tot ea, Monica Macovei, după exemplul mentorului, cu “open society”, a creat în România tot felul de asociaţii şi ONG-uri obscure de magistraţi pe care-i ţine în lesă şi pe care, în momente decisive, îi activează propagandistic, îi aruncă în luptă.

S-a reconfirmat asta recent, când, pentru proiectul de lege privind desfiinţarea SIIJ şi pentru încălcarea referendumului “fără ordonanţe de urgenţă în justiţie”, Stelian Ion şi-a atras critici dure din partea celor mai importante şi respectate asociaţii profesionale din branşă: AMR (Asociația Magistraților din România), AJADO (Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului) și APR (Asociația Procurorilor din România).

Ce să vezi, câteva zile mai târziu au fost scoase de la cutie şi două asociaţii sorosisto – macoviste de care nici nu auzisem până acum (Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție), pentru a-l susţine frenetic pe Stelian Ion în demersurile lui “reformatoare”.

S-a format în justiţia română post – decembristă o cloacă, alcătuită din magistraţi roşii reevaluaţi şi din odraslele lor cu ADN securistic, care ar trebui prioritar asanată de nişte guvernanţi patrioţi. Până la apariţia acestora însă nu ne rămâne decât să privim, ca la episoadele unui serial inspirat din George Orwell, cum o mână de politruci mediocri se joacă de-a justiţia, de-a puterea, de-a destinul cu un ditamai poporul inert, cu o ditamai fermă a unor animale letargice.
Cred, totuşi,că ar fi momentul să ni se spună cu cifre şi cu nume cam care este componenţa şi reprezentativitatea asociaţiilor din justiţie mai sus pomenite. Să ne lămurim şi noi, după apartenenţa la aceste ONG-uri a câtorva membri cu notorietate, ce valori servesc ele, real, nu declarativ.
Îmi permit, în acest scop, să sugerez câteva nume: Vasilică Dănileţ, Camelia Bogdan, Ionuţ Matei, Carmen Lăncrănjan. Aceştia, căror asociaţii aparţin? Şi câţi membri numără acele asociaţii?

Justiţia este, azi, puterea din România care a subjugat, prin cătuşe, toate celelalte puteri ale statului. Asta nu-i conferă prestigiu ci o transformă într-o construcţie malefică, deturnată de la scopul ei democratic, de care profită cei care o controlează.
Organismul societăţii noastre începe să fie copleşit de viruşii macovisto – băsisto – iohannişti plantaţi anume în instituţiile vitale ale justiţiei. O astfel de infecţie e mai greu de lichidat din afară. Principalul rol în eradicarea sa trebuie să-l aibă anticorpii. Adică celulele interne, de bază ale structurii: judecătorii, procurorii, avocaţii.
Monica Macovei, Laura Kovesi, Stelian Ion, Klaus Iohannis – iată exponenţii răului profund al celei mai neseparate dintre puterile statului român actual.

Arhiva SIPA trebuie scoasă din joc şi neutralizată. Cei care au profitat şi încă profită de pe urma ei trebuie pedepsiţi conform legii. SIIJ trebuie ranforsată şi eficientizată. Iar adevăraţii magistraţi din România trebuie să-şi onoreze statutul şi să devină anticorpii autentici, puternici, vindecători ai sistemului.
Doar aşa ne putem face bine ca societate!
Altfel, subjugaţi de tehnica serviciilor secrete şi de cătuşele unei justiţii deturnate, va trebui să suportăm la nesfârşit guvernanţi falimentari, precum cei de azi.

Contele de Saint Germain