Scriitorii sunt tot mai săraci, iar Uniunea lor tot mai prosperă

Cotidianul: Uniunea Scriitorilor este azi în legalitate?

Cristian Teodorescu: Dacă mă întrebaţi despre Uniunea peste care N. Manolescu se consideră președinte, nu e în legalitate. De altfel, nici N. Manolescu nu e recunoscut legal ca președinte al Uniunii și nici USR. Din acest motiv, Grupul de Reformă al Uniunii Scriitorilor se luptă de trei ani ca USR să intre în legalitate. Noi facem adunări generale, așa cum cere legea. Nicolae Manolescu și comilitonii săi ne-au contestat aceste adunări, amenințându-i cu excluderea și cu tăierea pensiilor pe scriitorii care ar fi dorit să participe la ele. Or, legal acest Grup funcționează așa cum se cuvine. Și dacă cineva vrea să conteste existența USR, cum se și întâmplă, noi putem spune cu acte că reprezentăm legal Uniunea Scriitorilor.

Prin Sentința civilă nr. 6346/23.05.17, pronunțată de către Judecătoria Sectorului 3 București, având ca obiect o ordonanță președințială, hotărâre executorie!, s-a statuat că, „potrivit Registrului special – Partea A – Asociații al Judecătoriei Sectorului 1 București, președinte al Asociației Uniunea Scriitorilor din România este Laurențiu Ulici, iar vicepreședinte figurează Eugen Uricaru“. În Sentința civilă nr. 5429/2017 din 05.07.2017 a Judecătoriei Sectorului 1 București, hotărâre executorie a unei ordonanțe președințiale!, se concluzionează: „Referitor la excepția calității de reprezentant a lui Nicolae Manolescu, instanța constată într-adevăr, prin intermediul Registrului de asociații și fundații, faptul că calitatea de președinte a USR este deținută de o altă persoană“. Astfel, pretinsul președinte al USR, Nicolae Manolescu Apolzan, nefiind înscris în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor și nefiind ales de o Adunare Generală a USR, nu are calitatea de reprezentant legal al USR!

Când realizăm acest interviu, efectele actelor și hotărârilor noii conduceri a USR aleasă de Adunarea Generală Ordinară a USR din 7.01.2017, hotărâri prin care am fost ales președinte al USR, nu au fost infirmate, invalidate sau anulate de nicio instanță de judecată prin hotărâri definitive sau executorii!

„Salvăm de la radiere această asociație de breaslă“

S-a constatat un fapt uluitor, acela că USR nu a avut de mulți ani o adunare generală. Cum funcționează de fapt?

Din inerție și ilegal în cazul echipei lui N. Manolescu. Legal și cu acte în regulă din partea celor care au trecut de partea noastră. Căci noi, cei excluși, am ținut două adunări generale, motiv pentru care am și fost excluși de dl Manolescu și de comilitonii săi din USR, care cred că Uniunea Scriitorilor funcționează după bunul lor plac, nu în conformitate cu legile României.

În mod legal și democratic, prin faptul că am ținut și ținem anual adunările generale ale USR, obligatorii prin lege, am salvat și salvăm de la radiere această asociație de breaslă. Cine cunoaște legea e obligat să organizeze anual o adunare generală, pentru că, dacă nu o face, va fi radiat, așa cum o cere legea asociațiilor și fundațiilor (OG 26/2000)!

„O organizație care nu poate să facă dovada calității de reprezentant legal“

Câte mandate are un președinte al USR?

Inițial trebuia să aibă două mandate. Așa s-a statuat la prima Adunare Generală din 1990. Și așa este scris în statutele USR, modificate legal, prin hotărâri ale Adunării Generale. Adică nu mai multe mandate decât președintele României. După ce s-a schimbat statutul, ilegal, în 2009 și 2013, schimbare ilegală pe un colț de masă și pe care am atacat-o în justiție, președintele ilegal al USR poate avea câte mandate vrea.

În ce bază legală i-au mandatat membrii USR pe cei care administrează averea USR?

Absolut ilegal. Și cei mai mulți dintre ei fără să știe. Dar, sunt convins, instituțiile statului vor afla cine, când, cum. Iar autoritățile publice care finanțează o organizație care nu poate să facă dovada calității de reprezentant legal, prin extras din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, sunt într-o mare culpă. Sunt curios ce vor răspunde, la anchete, reprezentanții Ministerului Culturii, ai Asigurărilor Sociale, ai Primăriei Municipiului București, când li se va cere actul doveditor prin care dl N. Manolescu Apolzan a cheltuit banii bugetului public.

Articolul 8, alin. (1), din noua Constituție spune fără ocol că statul se întemeiază pe pluralism. USR se revendică de la un decret din 1949, prin care au fost naționalizate literatura și libertatea de expresie într-o organizație unică a cărei istorie nu este deloc de urmat. Ce măsuri aţi luat în calitate de lider pentru a clarifica și denunța această situație periculoasă, inclusiv din punctul de vedere al ordinii publice?

Am denunțat chestia asta, care în afară de faptul că e ilegală, e și rușinoasă pentru Uniunea Scriitorilor. Din păcate, mai există judecători în România care mai judecă după legi abrogate. Așa că mă străduiesc să le aduc aminte ce zic legile de azi.

În dosarul 18753/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, instanța a admis în principiu intervenţia principală formulată de Uniunea Scriitorilor din România, reprezentantă prin Cristian Teodorescu, Dan Mircea Cipariu și Florin Iaru. Iată obiectul cauzei: „Modificări acte constitutive persoane juridice înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor (…), a menţiunii privind faptul că petenta a fost înfiinţată şi recunoscută ca persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949“. Or, se știe, PCR și regimul comunist nu au înființat USR pentru simplul motiv că USR a fost succesoarea Societății Scriitorilor Români, înființată în 1909 prin decret regal!

USR nu a primit recunoașterea calității de utilitate publică

Până în prezent, Uniunea Scriitorilor din România nu a primit, conform OUG 26/2000, recunoaşterea calităţii de asociaţie nonguvernamentală de interes public. Biroul Permanent al Senatului României a înregistrat, cu nr. 419 din 23.10.2006, Punctul de vedere al Guvernului, semnat de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, în care se subliniază următoarele aspecte de ordin legal: „Întrucât, până în prezent, nu a fost adoptată o hotărâre de Guvern, în temeiul art. 39, alin (1), din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, care să recunoască Uniunii statutul de instituţie de utilitate publică, Uniunea Scriitorilor din România nu este instituţie de utilitate publică şi nu îi pot fi date bunuri în folosinţă gratuită“.

Susținerea făcută de pretinsa conducere a USR conform căreia USR a fost înființată prin decretul comunist nr. 267/1949 induce în eroare și opinia publică, și instanțele de judecată. Această susținere este și ilegală, și imorală! Decretul nr. 267/1949 nu este un decret de înființare a Uniunii Scriitorilor din România, deci de naștere a persoanei juridice, ci acesta a fost casat prin art. 9 din Decret-lege 27/1990! Există deja, din fericire, autoritatea de lucru judecat privind această speță prin aplicarea Deciziei nr. 1118 din 31 martie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie pronunțată în dosarul civil nr. 3330/1999 – irevocabilă, care la fila 3 face referire la toate uniunile din România – foste organizații obștești dizolvate de drept de art. 9 din Decretul-lege 27/1990!

În vigoare doar prevederile… legii Mârzescu

Decretul-lege 27/1990 nu consacră și nu protejează în mod expres regimul juridic al Uniunii Scriitorilor din România și nu poate acorda personalitate juridică în temeiul propriei declarații. Acest decret, în fapt și în drept, este o normă juridică de abrogare expres-indirectă a tuturor decretelor cripto-comuniste pentru subiecții de la art. 1, respectiv scriitori, artiști plastici, ziariști etc., prin formula clasică din dreptul civil: „Pe data prezentului decret se abrogă orice dispoziții contrare“. Totodată, acest act normativ a fost emis de legiuitor, cu scopul evident și de statut de recomandare privind asocierea liberă a creatorilor într-un regim democratic. La art. I din Decretul-lege 27/1990, se precizează că scriitorii, artiștii plastici se pot asocia în organizații profesionale cu personalitate juridică, potrivit prevederilor legale în vigoare. Or, precizarea „se pot asocia“ nu este o sintagmă sau denumire așa cum este sintagma „Uniunea Scriitorilor din România“, denumire care nu se regăsește, expresis verbis, nici în decretul caduc 267/1949. Odată cu apariția Decretului 27/1990, modul de autorizare a așa-ziselor „înființări“ a suferit fundamentale și semnificative modificări legislative, în sensul că prin apariția Decretului-lege 27/1990, uniunile de creatori aveau obligația legală de a se organiza potrivit prevederilor legale în vigoare, ceea ce Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România nu a făcut, consecința fiind aceea că în prezent nu are personalitate juridică. Concluzionând, pentru că Decretul-lege 27/1990, prin art. 9, a abrogat expres-indirect orice dispoziții contrare privind subiecții de la art. 1, respectiv scriitori, artiști plastici, ziariști ș.a.m.d., astfel, rezultă că singurele prevederi legale în vigoare la data Decretului-lege 27/1990, prevederi la care face trimiteri art. 1 din Decret-lege 27/1990, sunt cele ale Legii 21/1924, Legea persoanelor juridice, cunoscută sub numele de Legea Mârzescu.

„Vom cerceta tot ce a făcut echipa Manolescu“

Uniunea Scriitorilor și-a constituit un cazinou într-o clădire de patrimoniu, după ce a renunțat la unele clădiri sau a dat afară din sediile sale reviste și fundații prin exerciții de forță. Care este, în aceste condiții, părerea președintelui?

Va trebui să cercetăm tot ce a făcut echipa dlui N. Manolescu, pentru a constata ce s-a întâmplat de fapt. Vom face un audit în acest scop. Personal, mă tem că USR nu și-a apărat drepturile așa cum s-ar fi cuvenit când a pierdut imobile. Din ce motive, urmează să aflăm.

Având în vedere consistentul dosar de constatare a neregulilor de funcționare a USR, cum este posibil ca scriitorii și chiar președintele să fie victime ale justiției unei fantome a totalitarismului? Ce ai întreprins pentru a stopa situația?

M-am adresat justiției. Mai exact, am făcut asta după ce dnii Manolescu, Vosganian și alții ne-au dat în judecată în nenumărate procese din care câștigă doar avocatul acestor pretinși. Inițial, am sperat că acești ­domni vor recunoaște alegerile Adunării Generale de acum doi ani și din 2017. Or, tot ei ne-au dat în judecată după ce ne-au exclus ilegal din Uniunea Scriitorilor.

A fost denunțată această situație la CSM? Cum poate sta în instanță cineva fără reprezentant legal?

Asta mă întreb și eu, dar mai sunt judecători care nu-și pun această întrebare, deși ăsta ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l întrebe părțile. Pe cine reprezintă și în ce temei? Or, avocații dlui N. Manolescu, legal, nu reprezintă pe nimeni.

Pretinsul președinte Nicolae Manolescu v-a dat în judecată și a emis pretenții pentru că nu i-ați fi permis, Dumnezeu știe cum, să se înscrie la judecătorie. De când este dl Manolescu președinte, câte mandate sunt statutar prevăzute?

Inițial erau două mandate, apoi comilitonii dlui Manolescu au schimbat statutul, fără aprobarea Adunării Generale, astfel că acum domnia sa poate avea oricâte mandate dorește.

Scriitorii sunt organizați în filiale, iar acestea identitar sunt paralizate de lipsa personalității juridice, fiind obligate să se alinieze unui centru fantomatic. Cum ar putea intra în legalitate această breaslă cu aproape 3.000 de membri, ale căror cotizații însumează în jur de 80.000 euro anual?

Numai prin adunări generale – așa zice legea, nu eu – și prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Noi am făcut până acum două adunări generale, așa cum cere legea. Rezultatul e că dnii Manolescu și ai săi ne-au dat în judecată, ca să nu putem înscrie Uniunea Scriitorilor în acest Registru.

Dispunând de cazinou, hoteluri și alte structuri, se impune clarificarea dacă Uniunea Scriitorilor este o firmă sau o asociație nonprofit. Întreb pentru că majoritatea scriitorilor sunt la limita sărăciei, iar USR este tot mai prosperă și își atacă proprii membri.

USR primește chirie de la un imobil în care își desfășoară activitatea un cazinou. În rest, nu știu cum stă cu alte venituri. E și asta o problemă pe care vrem s-o lămurim cu ajutorul legii, leu cu leu.

Războiul lui Manolescu cu toți contestatarii săi

Adunarea Generală Extraordinară a USR a votat la începutul anului trecut un nou statut și o nouă conducere. Cristian Teodorescu a fost ales noul președinte al USR, iar Florin Iaru și Dan Mircea Cipariu au fost aleși vicepreședinți. Din Consiliul Director au fost aleși să facă parte Ioana Crăciunescu, Grigore Șoitu, Cosmin Perța, Paul Vinicius, Adrian Suciu, Octavian Soviany, Cristian Tiberiu Popescu și Valeriu Mircea Popa. Din Comisia de Cenzori fac parte Carmen Ionescu, Dan Iancu și Daniel Vorona.

În luna februarie 2015, Comitetul de inițiativă al Adunării Generale a Asociației Uniunea Scriitorilor din România a cerut convocarea unei Adunări Generale Extraordinare. Conform OUG 26/2000, după expirarea termenului legal de un an, orice membru are dreptul să o convoace. Comitetul de inițiativă a procedat în consecință. În luna februarie 2017 a fost postat convocatorul pe site-ul www.alegeriusr.ro, trimis prin poștă electronică spre membri și publicat în trei ziare de circulație națională: Adevărul, Jurnalul Național și Evenimentul Zilei. Termenul a fost de o lună, conform legii. Pe data de 18 martie a.c., cvorumul nu a fost întrunit, astfel că Adunarea Generală Extraordinară a fost reconvocată, conform legii, după 24 de ore, pe 19 martie a.c., în sediul Colegiului Național „Mihai Viteazul“ din Capitală.

Nicolae Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, i-a dat tot în luna martie 2017 în judecată pe Cristian Teodorescu, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, Cristian Gheorghe Popescu, Adrian Suciu, Paul Vinicius, Grigore Şoitu, Valeriu Mircea Popa, Nicolae Dănuţ Iancu, Tică Iacob. Manolescu a solicitat prin acest demers anularea „Actului constitutiv al Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România, cu sediul din Calea Victoriei nr. 133, Sector 1, Bucureşti, România, din data de 7.01.2017“ şi cerea ca aceştia să plătească cheltuielile de judecată.

Ziarul Adevărul scria că pe rolul instanţelor de judecată ar exista numeroase litigii între Uniunea Scriitorilor din România (USR) şi foşti membri care au fost excluşi şi care au considerat oportun să se autoproclame „noua conducere a USR“, desfăşurând în aceste pretinse calităţi şi cu încălcarea dispoziţiilor statutare şi legale activităţi prejudiciabile pentru Uniune, se arată în cererea de chemare în judecată înregistrată de avocaţii USR la Judecătoria Sectorului 1, pe  9 martie 2017.

Avocatul Uniunii Scriitorilor, Corina Popescu, menţionea în cerere că „persoane care se pretind «noua conducere a USR» susţin că ar fi convocat şi organizat o pretinsă Adunare Generală a membrilor USR în data de 7.01.2017, iar conform Procesului-verbal al acestei adunări, s-ar fi procedat, printre altele, la aprobarea unui «Act constitutiv al Asociaţiei Uniunea Scriitorilor din România»“.

Potrivit avocatului, cererea de înregistrare depusă pe 16.01.2017, la Judecătoria Sectorului 1, de constituire a noii Uniuni, ar fi „lovită de nulitate absolută“. Iată ce spunea avocata lui Manolescu: „Pretinsa Adunare Generală din data de 7.01.2017 a constat în realitate într-o întrunire a unui număr total de 25 de persoane (nemembre USR), faţă de totalul de 2.625 de membri ai USR, persoane care s-au votat unele pe altele în funcţii de conducere, ce ulterior şi-au exhibat aceste calităţi în special, dar nu exclusiv, în faţa instanţelor de judecată, uzurpându-se calităţile oficiale ale persoanelor alese legal şi statutar în funcţiile de conducere şi creându-se astfel prejudicii de imagine grave Uniunii Scriitorilor“, a scris aceasta în cererea de chemare în judecată.

Conform articolului 3 din OUG 26/ 2000, „actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă“. Prin urmare, avocaţii preşedintelui Nicolae Manolescu se străduiesc să demonstreze că „Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată ca fiind persoană juridică de utilitate publică încă din anul 1949, nu este şi nici nu poate fi o asociaţie înfiinţată în baza OUG 26/2000, aşa cum se încearcă să se susţină“.

The post Scriitorii sunt tot mai săraci, iar Uniunea lor tot mai prosperă appeared first on Cotidianul RO.

Uniunea Scriitorilor nu este instituție de utilitate publică

Încă din anul 2006, Guvernul României, prin adresa nr. 3067/12 10 2006, a constatat că „Uniunea Scriitorilor din România nu este instituție de utilitate publică“. În lipsa constituirii legale, fără nici o adunare generală conform legii, Uniunea Scriitorilor din România a indus în eroare instanțele că ar funcționa în baza înscrisului caduc și neconstituțional denumit decret 267/1949. Astfel, fără a deține constituire conform legii, a reușit, într-un mod care va trebui explicat de către responsabilii Ministerului Justiției și judecătorii implicați de-a lungul anilor în această protecție, să colecteze timbrul literar prin executarea silită a unor edituri și fundații, printre cele mai recente victime fiind și Editura Humanitas. Cum aberanta prezență în instanțe a Uniunii Scriitorilor nu putea dura la nesfârșit, o cerere de executare silită formulată de către aceasta a fost respinsă într-un litigiu de fond cu Editura Nemira, în baza lipsei calității procesuale. Prin respingerea acestei cereri a grupului care pe cont propriu reprezintă Uniunea Scriitorilor, se arată fața unui recuperator ilegal de fonduri publice.

The post Uniunea Scriitorilor nu este instituție de utilitate publică appeared first on Cotidianul RO.